Aftenposten mener: Langt igjen for Oslo som sykkelby

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Norges bredeste gate til tross: Det er trangt om plassen i Dronning Eufemias gate.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Oslos areal er begrenset, og kampen om plassen er hard. Det betyr at prioriteringene også må være det.

Ikke minst gjelder det den delen av Oslos areal som settes av til transport. Det er et felt der utviklingen skjer lynraskt. Ruter setter sin første selvkjørende buss i rute denne måneden. De siste ukene har elektriske sparkesykler for alvor inntatt bybildet. På få år er elsyklene blitt et reelt alternativ til bilen for mange på lengre avstander.

Én ting som derimot ikke skjer lynraskt, er byplanleggingens prosesser. Dronning Eufemias gate i Bjørvika og transportsystemet rundt er fortsatt ikke ferdig, selv om hovedgrepene i planen er over 15 år gamle.

Det var en annen tid, medga flere av de ansvarlige overfor A-magasinet fredag. I Norges bredeste gate ble syklister prioritert for lavt, resultatet er at paradegaten nå er et av Oslos verste områder for syklister. Det har skjedd flere alvorlige ulykker i området, blant annet da Karine Wang omkom i fjor.

Selv om hensynet til både fotgjengere, trikk, buss og estetikk fortsatt er viktig, fremstår det utenkelig at en sentral gjennomfartsåre ville blitt planlagt med så svak sykkeltilrettelegging i dag. Både den politiske diskusjonen og transportvanene er endret. Gaten ble hugget i sten mens verden forandret seg.

Det vil aldri være risikofritt å bevege seg i trafikken. Høyt konfliktnivå mellom syklister og andre trafikkgrupper kan ha mange årsaker. Men fra myndighetenes side er det klart viktigste tiltaket å gjøre det så lett og sikkert som mulig å ferdes i trafikken på to hjul.

Nettopp fordi areal er et knapphetsgode, er det en fornuftig prioritering. Sykling er miljøvennlig, effektivt og arealbesparende. Byer som Amsterdam og København har vist at det er mulig å lage transportsystemer der sykkel spiller en hovedrolle. Det er et resultat av harde prioriteringer gjennom flere tiår.

Dessverre har Oslos tidligere byråd en lite ærefull historie. Det fantes planer, men de ble ikke fulgt opp. Enkelte år ble det knapt bygget sykkelfelter. I teorien – og ikke minst på pressebilder – ville de gjerne sette seg på sykkelsetet, men i praksis ble andre viktige hensyn prioritert høyere.

Først under samferdselsbyråd Guri Melby (V) ble det en viss fart i planene, og dagens byråd har fulgt opp på en kraftfull måte. Det er langt igjen, men brede sykkelfelter, mange nok kilometer, egne traseer der det er mulig og lave fartsgrenser for annen trafikk er avgjørende for en fornuftig trafikkavvikling i fremtidens Oslo.