Leder

Aftenposten mener: Ja til turistskatt

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Venezia, Amsterdam, Barcelona, Paris, Berlin, Roma.

Populære byer, alle sammen. Og byer der turistskatt er innført - som regel i form av en ekstraavgift på hotellregningen.

Er turen kommet til Norge nå? Etter å ha vært i tenkeboksen et par år, har i hvert fall Arbeiderpartiet og Senterpartiet snudd om turistskatt, melder DN. Fra før av har Venstre og SV villet ha en slik ordning.

Kort sagt dreier det seg om at lokale myndigheter skal få lov å legge en avgift på regningene til turistene. Pengene skal i prinsippet brukes til å dekke inn kostnader turismen medfører for det offentlige.

I Norge er for eksempel turisttrykket i deler av Lofoten og på Preikestolen så stort at vedlikehold av turstier og toalettkapasitet er reelle problemer.

Kommunestyrene skal få myndighet til å innføre turistskatten. De kjenner lokale forhold best, og er fullt i stand til å veie hensynene mot hverandre.

For diskusjonen har nyanser. Turismen er mange steder i Norge en viktig inntektskilde. Den bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og skatteinntekter. Å skattlegge turister for hardt kan bidra til at færre turister kommer, i tillegg til at marginene i reiselivsnæringen blir mer presset.

På den annen side er overturisme flere steder i Norge i ferd med å bli et reelt problem. Hvis en turistskatt virkelig fører til færre turister, vil det være en positiv effekt i de mest pressede områdene. Ettersom turistskatten er lokal, vil den kunne styre turiststrømmen vekk fra de mest pressede områdene.

Nå spørs det om noen tiere pr. overnattingsdøgn gjør noen forskjell for dem som velger å feriere i et av verdens aller dyreste land. Men det er også et argument for å innføre skatten, siden turistene forbruker fellesgoder som koster penger å vedlikeholde. Og reiselivsnæringen har generelt gode vilkår i Norge, ikke minst i form av redusert momssats.

Utformingen av en slik lokal avgift må vurderes nærmere. Det er et poeng, som Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth påpeker, at hotellbransjen vil rammes hardt hvis avgiften kun skal kreves inn på hotellregningen. Men det finnes alternativer, og uansett er dette detaljer som kan løses.

Viktigst er prinsippet, som ser ut til å vinne politisk terreng. Argumentet fra Høyre og Frp om at «det er dyrt nok å være turist i Norge allerede», er et altfor generelt svar på et spesifikt problem. Dessuten er den vurderingen strengt tatt opp til turistene å gjøre. Foreløpig virker det ikke som prisen avskrekker folk fra å komme i hopetall.

Les hele saken med abonnement