Aftenposten mener: La oss beholde morsomme snusbokser

Slik er de nye innpakningene av røyk og snus.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, men vi kan tydeligvis pakke det inn i kjedelige farger.

Siden 1. juli har alle røykpakker og snusbokser måttet pakkes inn i en nøytral farge, mens logoene er erstattet med standardisert skrifttype.

Formålet er å redusere tobakksbruken og forhindre at barn og unge begynner å røyke og snuse. Høie-pakkene er nyeste skritt mot det overordnede målet om at Norge skal bli et tobakksfritt samfunn, en kamp helseministeren fører med entusiasme.

Det finnes et alternativ til slike nullvisjoner, som politikere og myndigheter er så begeistrede for. Alternativet heter skadereduksjon, og ser endelig ut til å få litt vind i seilene når temaet er narkotika. Det er en økende erkjennelse av at en nullvisjon er til hinder for pragmatiske løsninger, effektiv bekjempelse av negative effekter og human behandling.

Når det gjelder tobakk, går utviklingen dessverre i motsatt retning. Naturligvis har røykeloven en stor del av æren for den massive nedgangen i antallet dagligrøykere her til lands, men at det har eksistert alternativer i form av snus og etter hvert e-sigaretter har også gjort det lettere for mange røykere å slutte.

Grunnen til at liberalt anlagte mennesker kan akseptere tøffe restriksjoner på røyking, er for det første at helseskaden er så alvorlig og veldokumentert, og for det andre at røyking også rammer omgivelsene, gjennom for eksempel passiv røyking.

Det stiller seg annerledes med snus. Passiv snusing er intet problem, og risikoforskjellen mellom snus og røyk er svært stor. Om noe har forskningen om snus vist at produktet er mindre farlig enn man trodde da Tobakkskaderådet ringte «i alarmklokkene for å kvele snusepidemien i startfasen» på slutten av 80-tallet. Likevel har Bent Høie innført de samme reglene for snusbokser som for røykpakker.

«En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus», sier en talsmann for snusgiganten Swedish Match til VG.

Han burde nok ha droppet ordet «eventuelle», men har ellers helt rett. Er man opptatt av å forebygge skadelig adferd, gir det langt større mening å kjedeliggjøre øl-, vin- og spritflasker enn snusbokser.

Swedish Match kommer nok likevel til å tape søksmålet de nå har anlagt, ettersom stater får lov til å gjøre mer eller mindre som de vil på dette feltet.

Men at det er lov, betyr ikke at det er riktig politikk. Å likebehandle snus og røyk vitner om at det først og fremst er moralistiske visjoner som er styrer tobakkspolitikken her til lands.