Aftenposten mener: Leserne taper på ny bokavtale

Bokforlagene frykter at en svekkelse av bokavtalen vil gi billigere storselgere. Leserne deler sannsynligvis i liten grad den frykten.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

To av tre bøker blir dyrere for forbrukerne. Det kan bli konsekvensen dersom kulturminister Trine Skei Grande (V) får det som hun vil.

I et møte med bokbransjetoppene fredag foreslo hun å utvide bokavtalen. Bokavtalen er en avtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, og regulerer utsalgsprisene på bøker. Grunnen til at statsråden blander seg inn i en privatrettslig avtale mellom to parter i bokbransjen, er at avtalen krever unntak fra konkurranseloven og derfor må godkjennes av myndighetene når den nå skal fornyes.

I dag kan en ny bok ikke selges med større rabatt enn 12,5 prosent frem til 1. mai året etter at den ble gitt ut. Tanken er at fast bokpris vil sikre et mangfold av utgivelser og «legge til rette for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og fremme utgivelse og salg av litteratur».

Les også

Grande vil forlenge fastprisen på bøker

Bokavtalen er kontroversiell. Da Telemarkforskning evaluerte den i 2009, slo de fast at den ikke fungerer etter hensikten. Bokavtalen kan dessuten være i strid med artikkel 53 i EØS-avtalen og blir nå gjennomgått av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Det norske Konkurransetilsynet mener at avtalen bør avvikles når den nå løper ut, fordi den er et lite treffsikkert kulturpolitisk virkemiddel og fører til høyere priser og mindre konkurranse i bokmarkedet. Konkurransedirektør Lars Sørgard viser til erfaringer fra Danmark, der bokmarkedet er blitt liberalisert de siste 20 årene. Ifølge konkurransedirektøren har det gitt lavere priser til gode for forbrukerne, særlig lavinntektsfamilier, uten at det har gått ut over hverken antall utgivelser eller mangfold i litteraturen. Sørgard mener også at befolkningens tilgang til e-bøker hemmes av manglende konkurranse i markedet.

Kulturministeren velger å se bort fra disse erfaringene når hun nå foreslår å utvide fastprisen til et helt år. Det vil føre til høyere norske bokpriser og i alle fall ikke fremme salg av norsk litteratur. Begrunnelsen for forslaget er nokså vag. Til Klassekampen sier Grande at grepet vil spre utgivelsene ut over året, slik at folk «ikke bare kjøper en bunke med bøker for å ha på nattbordet når bokhøsten begynner».

Det norske bokmarkedet er langt større enn både det svenske og det danske med tanke på befolkningenes størrelse. Men det norske bokmarkedet opplever akkurat nå et dramatisk fall. Løsningen er ikke å utvide bokavtalen og med det skru opp bokprisene. Forhåpentlig vil det bli konklusjonen når forslaget nå skal ut på høring.