Leder

Kostbare reklametårn

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

OSLO BYSTYRES finanskomité har godkjent en forliksavtale med Hafslund Nett AS og JCDecaux Norge AS. Avtalen innebærer at kommunen kjøper Hafslunds nedstigningstårn rundt om i byen for 40 millioner kroner. Dermed avvikles reklametårnene innen utgangen av neste år.

Mange naboer har protestert mot den politisk omstridte reklamen. Protestgruppen «Stans! no» varslet tidligere i år søksmål mot kommunen. Nå er leder av gruppen, Håkon Wium Lie, som fikk støtte av flertallet i bystyret, lettet. I FLERE ÅR har saken om reklametårnene ridd Oslo kommune som en mare. Siden 2006 har kommunen etter press fra bystyreflertallet, vært i forhandlinger med Hafslund og reklameselskapet JCDecaux om å få fjernet reklamen fra nedstigningstårnene og den tilhørende gatebelysningen fra Hafslund. Forliksavtalen innebærer at Oslo kommune kjøper tårnene. I tillegg betaler kommunen kompensasjon for tapte inntekter. Det er grunn til å glede seg over at dette omstridte innslaget i gatebildet nå blir borte.

Men vi er enig med SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen i at det er «surt å måtte betale 40 millioner kroner på grunn av dårlig politisk håndverk». Det mest alvorlige feilgrepet var å inngå denne reklameavtalen uten å undersøke om bystyret kunne akseptere et slikt inngrep i gatebildet. Da det sto klart at bystyret ikke hadde noen sans for reklametårnene, var avtalen allerede inngått. Selskapene kunne med god grunn hevde at de ville tape penger hvis de ikke fikk anledning til å utnytte avtalens muligheter. DERMED VAR byrådet truet av søksmål fra innbyggere i områdene hvor tårnene ble plassert, og erstatningskrav fra de involverte selskaper. Det måtte selvfølgelig ende med en forliksavtale, hvor kommunen blir tvunget til å erstatte inntektene reklameselskapet går glipp av. Dette er eksempel på at manglende politisk gangsyn kan bli kostbart.

Les mer om

  1. Ledelse