Leder

Aftenposten mener: EU trenger reformer

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Tysklands kansler Olaf Scholz vil gjøre EU mer effektiv.

Tyskland vil fjerne landenes vetorett på viktige områder.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Diskusjonen kommer opp iblant: Er Den europeiske union (EU) effektiv nok? I en verden der USA, Kina og andre stormakter kniver om makten, kan EU av og til virke tungrodd.

Likevel har EU maktet å ta lederskapet på viktige områder. Ikke minst gjelder det i klimapolitikken.

Unionen håndterer også de fleste kriser godt. EU taklet Storbritannias utmelding med besluttsomhet. Det samme kan sies om Ukraina-krigen og sanksjonene mot Russland. Til nå, kan man legge til.

Effektiviteten er overraskende, gitt at de 27 medlemslandene er så ulike. Og gitt at de tre maktsentrene – kommisjonen, parlamentet og rådet … kan trekke i ulike retninger.

Det meste av makten ligger i rådet, organet der landenes regjeringer avgir stemme. Slik har det alltid vært. På en del viktige saksfelt kreves også fremdeles enstemmighet, slik det før krevdes i alle saker.

I dag fattes de fleste vedtak likevel med såkalt kvalifisert flertall. Det betyr at minst 55 prosent av landene må stå bak, i praksis 15. Disse må samtidig ha minst 65 prosent av EUs samlede folketall.

Tysklands kansler Olaf Scholz mener tiden nå er inne til innføre slike flertallsbeslutninger på enda flere felt. Han har spesielt utenriks- og sikkerhetspolitikken i tankene.

Fortsettelsen av Ukraina-krigen vil for eksempel kreve mye av EU. I verste fall blir den utvidet. Andre konflikter kan komme.

Også migrasjon er et felt der Scholz ønsker bruk av kvalifisert flertall. Her fikk EU en stresstest i 2015, med den store flyktningbølgen fra Midtøsten. Da viste det seg umulig å oppnå enighet i EU om en rettferdig fordeling av flyktningene. Tyskland ble sittende med mye av belastningen.

Krav om enstemmighet i viktige spørsmål har en verdi. Det tvinger landene til å vise ansvarlighet. En enstemmig beslutning kan også ha større tyngde.

Scholz har likevel rett i at et stadig større EU vil kreve reformer for å kunne fungere. Nå kan også Ukraina og Moldova være på vei inn. I så fall økes ikke bare antall land. Unionen får enda mer sprikende interesser og politiske kulturer.

Det er langt frem til vesentlige endringer. De vil kreve nettopp enstemmighet, kanskje også endringer i EUs traktatverk. Men som Scholz skriver, er EU «en levende motsetning til imperialisme og autokrati». Da er det strevet verdt å sørge for mest mulig handlekraft.

Les mer om

  1. EU
  2. Olaf Scholz
  3. Sikkerhetspolitikk
  4. Migrasjon