Leder

Aftenposten mener: Byrådet satser for mye på tvang

 • Aftenposten Redaksjon

Byrådsleder Raymond Johansen. Tor G. Stenersen

Oslos utslipp av klimagasser skal kuttes med 60 prosent fra dagens nivå innen 2020. I løpet av samme periode skal en femtedel av byens bilpark være borte, fremgår det av klimaplanen byrådet la frem før helgen.

Ambisiøse klimamål er riktig og nødvendig. En del tiltak vi kreve endret adferd, særlig innen samferdsel siden transportsektoren står for 63 prosent av de totale utslippene i Oslo.

Derfor har vi støttet målet om bilfri by innenfor Ring 1. Vi går inn for rushtidsavgift i bomringen. Forbud mot dieselbiler på dager med særlig mye luftforurensning er nødvendig av hensyn til personer med helseproblemer.

 • Les vår nyhetsreportasje om klimaplanen
Les også

Vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier innen 2020

Virker mot sin hensikt

Men restriksjoner og tvang som innebærer at folk på kort tid må snu opp ned på hverdagen sin, vil virke mot sin hensikt. Byrådet trenger støtte og velvilje for å nå klimamålene. Unødvendig frustrasjon vil gjøre jobben mye tyngre.

Parkeringseksperimentene den siste uken lover ikke godt. "Vi var maks uheldige," sa Liv Jorun Andenes i kommunens sykkelprosjekt da det nye brøyteregimet skulle evalueres.

Vi vise handlekraft

Men det er ikke snakk om uhell når parkeringsforbud utløses av et værvarsel. Meteorologisk institutt utsteder som kjent ikke garantier. Det varslede snøfallet uteble, men det gjorde ikke irritasjonen til alle som ble møtt av unødige forbud.

Utvidet tidsrom for parkeringsgebyr uten et system for beboerparkering er et annet eksempel på byrådets overdrevne behov for å vise handlekraft.

Byrådet vil ha 20 prosent færre biler i Oslo på fem år, men uten at det er presentert troverdige virkemidler for å nå et så drastisk mål. Dermed fremstår målet som urealistisk ikke minst fordi byens sterke befolkningsvekst er ventet å fortsette.

Kollektivtrafikken har hatt gledelig oppsving i Oslo de siste årene. I fjor økte antall reiser med kollektivtransport i Oslo og Akershus med 4,7 prosent.

Veksten må fortsette for at byrådet skal være i nærheten av å nå sine mål. Også sykkelsatsingen må trappes opp, men ikke alle kan eller vil sykle. Skal folk velge mer klimavennlig, må kollektivtilbudet bedres.

Ny infrastruktur må på plass

Problemet er at kapasiteten er ferd med å sprenges, særlig for trikkens del. Vekst som monner, er betinget av at ny infrastruktur er på plass.

Byrådets klimapolitikk må være ambisiøs, men også virkelighetsorientert. I øyeblikket skorter det noe på det siste.

 • Se hvordan det gikk da barnefamilien skulle klare seg en dag uten bil i Oslo:
 1. Les også

  - For mye pisk og for lite gulrot

 2. Les også

  Oslo kommunes sykkelprosjekt: - Vi synes selv vi var maks uheldige

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Oslo
 3. Klimapolitikk

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Byrådet får kritikk for Klimabudsjettet: – Det er ikke slik man lager budsjetter

 2. OSLOBY

  Klimautslippene i Oslo gikk ned åtte prosent på ett år

 3. DEBATT

  Det er umulig å nå klimamålene uten å redusere den økonomiske veksten

 4. OSLOBY

  Byrådet vil gjøre Oslo utslippsfritt innen 2030 – vil tvinge bort fossilbilene fra veiene

 5. KRONIKK

  I 2019 skal Oslo vise verden hvordan vi kan leve mer miljøvennlig

 6. OSLOBY

  Anklager Miljøpartiet for cruise-bløff