Aftenposten mener: Isaksen har delt sine frustrasjoner. Nå må han komme seg videre.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er frustrert over kritikken mot sentrale norske næringer.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I et Facebook-innlegg før helgen kom næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) med et spissformulert hjertesukk over motstanden mot ulike typer næringsvirksomhet. «Noen må faktisk bygge dette landet!», utbrøt næringsministeren etter å ha lagt frem en liste over det han omtaler som angrep på ulike næringer. Gruvedrift, oljenæring, vindkraft, oppdrett – listen over næringer som møter kritikk for måten de drives på, er lang. At både næringene selv, som opplever at de bidrar med viktig verdiskapning, og næringsministeren synes summen av kritikk blir stor iblant, er forståelig.

Likevel, norsk næringsutvikling kan ikke foregå uten denne kritikken og disse debattene. Grunnfjellet i norsk næringsliv er fundamentert på utnyttelse av naturressurser. Baksiden av virksomheten har vært – og er – til dels store naturinngrep. Konflikten mellom næringsutvikling og klima- og miljøvern er en konstant i et land som Norge. Kampen mot oppdemming og rørlegging av vann, motstand mot kraftmaster, kampen mot CO₂-utslipp og protester mot gruvedeponier er kjente temaer i norsk næringshistorie.

Det vil ikke bli mindre av denne konflikten. Vi vil snarere se mer av det. Den nye dimensjonen er at klimaforpliktelser kolliderer med ønsket om å verne naturen.

Vindmøller er et godt eksempel. Vind er fornybar energi og er ønsket i hele verden. Norge har gode forutsetninger for å utvikle vindkraft. I disse dager jobber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med å ferdigstille et forslag til nasjonal rammeplan for utvikling av vindkraftnæringen. 43 områder i hele landet vurderes med utgangspunkt i blant annet friluftsliv- og naturverndimensjonen. Engasjementet er stort rundt i landet, og det er helt forståelig. Vindkraften innebærer naturinngrep som ligner lite annet vi har sett. Anleggsveier, oppstillingsplass pr. vindmølle og antall enheter i hver vindpark endrer store naturområder, sannsynligvis permanent.

Dette blir en svært ødeleggende konflikt hvis myndighetenes syn ligner Isaksens utbrudd. Debatten kortslutter hvis de som ønsker næringsutvikling på bekostning av naturen, ikke forholder seg til substansen i kritikken. Aktivister og alle andre som er engasjert på vegne av miljøet, har bidratt til at mye av det naturressursbaserte næringslivet i Norge er blitt stadig mer klima- og miljøvennlig.

Nettopp fordi konflikten aldri vil forsvinne, er det ekstremt viktig at ansvarlige politikere jobber med å finne en balanse mellom utvikling og inngrep i naturen.

Isaksen avsluttet et intervju om saken i DN med å forsvare et emosjonelt utbrudd, men også ved å love å komme tilbake til kalkulatoren mandag. Det må han gjerne gjøre, men mange av disse vurderingene utmerker seg med at de ikke er så enkle å regne seg frem til.

De krever kloke ledere med evne og vilje til å lytte og veie hensyn mot hverandre.