Leder

Politibevæpning må få varig avklaring

 • Aftenposten Redaksjon

ta0ba146-2f5kIWjX7D.jpg Foto: Aas, Erlend

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) gir nok en gang grønt lys til at politiet skal være bevæpnet. Denne gangen gjelder tillatelsen til 15. oktober.

Da vil politiet ha vært bevæpnet i praktisk talt ett år. Samtidig går et stort politisk flertall fortsatt inn for et ubevæpnet politi i Norge. Politidirektoratet er tilhenger av et ubevæpnet politi. Det samme gjelder politidirektør Odd Reidar Humlegård personlig.

Grensen er overskredet

Paradokset forklares med at situasjonen er ekstraordinær. Politidirektoratet anbefaler midlertidig bevæpning ved fortsatt å vise til PSTs trusselvurdering fra oktober i fjor, med økt fare for terrorangrep utført av sympatisører av terrororganisasjonen IS.

Men grensen for hvor lenge en ekstraordinær situasjon kan vare før den ikke lenger er ekstraordinær, er nå overskredet. Vi har havnet i en helt uholdbar situasjon, med en strøm av forlengelser av den midlertidige tillatelsen uten den prinsipielle debatten som bevæpning av politiet har krav på.

En viktig innrømmelse fra Anundsen

Anundsen sier nå at han aldri hadde trodd at den midlertidige bevæpningen skulle vare så lenge. Dette er en viktig og megetsigende innrømmelse.

Hvorfor har justisministeren trodd at situasjonen skulle kunne normaliseres så mye raskere?

Alt tydet på en langvarig kamp

Truslene fra IS i fjor høst var rettet mot politi og soldater i land som deltar i den USA-ledede operasjonen i Irak. Truslene er etterfulgt av flere terroraksjoner i vestlige land og har følgelig fått større tyngde.

Men det viktigste er dette: Ingenting i den internasjonale situasjonen i fjor høst tilsa noen rask endring i det konfliktbildet som truslene springer ut av. Tvert i mot, alt tydet på, både den gang og nå, at kampen mot IS blir langvarig.

Det kan ikke lenger være noen fremmed tanke at et skjerpet trusselbilde rett og slett er den nye normalsituasjonen. Da er midlertidige tiltak et tafatt og utilstrekkelig svar.

Gode tiltak som burde kommet før

Politihøyskolen har nå fått i oppdrag å utrede bruk av elektrosjokkvåpen som alternativ til pistol. Det skal komme et strengere rapporteringsregime om vådeskudd og andre alvorlige episoder. Nye retningslinjer skal utarbeides for oppdrag som kan gjennomføres ubevæpnet, slik at politiet for eksempel kan drive holdningsarbeid blant ungdom uten pistol på hoften.

Dette er gode tiltak som burde vært igangsatt for lengst. At de ikke har kommet før, viser nettopp at Anundsen har hatt en urealistisk tro på en rask bedring i trusselbildet.

Forsterk arbeidet for å finne alternativer

Tiden er overmoden for en varig, politisk avklaring. Bevæpning av politiet er et viktig samfunnsspørsmål. Det er ikke opplagt at økt terrortrussel trumfer alle de hensyn som taler for at fremskutt lagring av våpen i politibilene fortsatt er den beste ordningen.

Også av hensyn til politiet selv er en avklaring påkrevd. Det er åpenbart lite tilfredsstillende å måtte gå til departementet hver åttende uke. Arbeidet med å finne alternativer til bevæpning, det være seg elektrosjokkvåpen, pepperspray eller andre hjelpemidler, må intensiveres.

Kanskje må politiet rett og slett leve med at et noe skjerpet trusselbilde. Vi er overbevist om at norsk politi er i stand til å håndtere det også. Endringen i trusselbildet er ikke avgrenset i tid. Derfor må det bli slutt på at den møtes med midlertidige tiltak som gjentatte ganger forlenges.

Les også:

 1. Les også

  Justisministeren forlenger bevæpningen av politiet

 2. Les også

  Politihøgskolen sier nei til mer våpentrening

 3. Les også

  Anundsen (Frp) må svare for vådeskudd

Les mer om

 1. Ledelse

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Politiet skal fortsatt være ubevæpnet, mener utvalgsflertall

 2. NORGE
  Publisert:

  Politiets Fellesforbund håper på støtte til bevæpning

 3. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Ubevæpnet politi bør være det normale

 4. NORGE
  Publisert:

  Noen politipatruljer i Oslo er fortsatt bevæpnet hver dag. Men politiet mener ordningen ikke er permanent.

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Ja til et ubevæpnet politi.

 6. NORGE
  Publisert:

  Politiet bør bevæpnes, mener statsadvokatene i Oslo