Leder

Aftenposten mener: Velkommen, medieansvarslov, som vi ser så gjerne

Kulturminister Trine Skei Grande (V) forsøkte å virke streng da den nye medieansvarsloven ble lagt frem, men i de redaktørstyrte mediene oppleves loven som en gave.
  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Det står skrevet i Granavold-plattformen at det skal fremmes en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes. Og i går – 25 år og 12 medieministre etter at arbeidet startet – gikk det ut et bud fra kulturminister Trine Skei Grande (V) om at en «ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier» – også kalt medieansvarsloven – var klar til å legges frem.

Regjeringens hensikt med å utarbeide en ny medieansvarslov har vært todelt: Å rydde opp i et vanskelig og fragmentert regelverk som ikke er tilpasset den nye, digitale mediehverdagen, samt å tydeliggjøre hva som ligger i redaktør- og publiseringsansvaret.

Les hele saken med abonnement