Leder

Kontrollkomiteens sprikende rolleforståelse

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen

Oppkjøringen til Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om Vimpelcom-saken handlet mer om komiteens rolle enn om selve saken. Det er uheldig, og skader komiteens troverdighet.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap), møtte tidligere styreleder i Telenor, Svein Aaser, og tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i ny høring fredag.

Årsakene til komiteens problemer er flere, og fredagens Vimpelcom-høring var illustrerende i så måte. Det eksisterer en grunnleggende uenighet mellom komiteleder Martin Kolberg (Ap) og nestleder i komiteen, Michael Tetzschner (H), om hva gruppen skal drive med. Det kommer stadig frem i komiteens arbeid, også fredag.

Ingen er uenige i prinsippet om at Stortinget først og fremst forholder seg til statsråden. Men synet på hva og hvem som bør bidra til å belyse statsrådens rolle, og når de bør gjøre det, spriker.

Les også

Den tidligere Vimpelcom-sjefen stilte til høring: Jo Lunder kjemper sitt livs kamp. Han får ikke mye hjelp. | Trine Eilertsen

Tidspunktet for den første høringen gjorde at komiteen i Vimpelcom-saken gikk for langt i å innta en rolle som etterforsker og dommer i en sak politimyndigheter i flere land etterforsket parallelt. Det kulminerte i en utsettelse av Vimpelcom-høringen før jul som følge av Riksadvokatens bønn om å ikke undergrave etterforskningen.

Det er svært uheldig at komiteen havner i den situasjonen, og det er merkelig at ikke komiteen selv har problematisert det mer. Rollefordelingen mellom statsmaktene må være krystallklar, særlig for medlemmene av denne komiteen.

Les også

Lundteigen leste Vimpelcom-rapport med «Google Translate»

Fredagens høring viste også frem en annen side ved komiteen som ikke bidrar til å styrke dens troverdighet. Flere enkelmedlemmer har et markeringsbehov som går langt ut over det som er nødvendig for å få opplyst saken. Per Olaf Lundteigen (Sp) gikk i strupen på Deloitte, som utarbeidet Vimpelcom-rapporten for Telenor, på grunnlag av at firmaet bruker engelsk som språk i rapporten. Det er Telenors konsernspråk. Han må gjerne stille spørsmål ved det, men formen hans gjør at det fremstår som om Deloitte sitter på tiltalebenken for et eller annet, noe de på ingen måte gjør. Forsøket hans på å overrumple tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder til å si navnet på varsleren i saken fremsto som et resultat av manglende impulskontroll.

Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder og hans advokat Cato Schiøtz ble tatt på sengen av Per Olaf Lundteigens spørsmål om varsleren i fredagens høring.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har en viktig oppgave. Den må ha stor frihet i bruken av virkemidler for å finne ut om Regjeringen gjør jobben den er pålagt av Stortinget å gjøre. Det inkluderer å invitere mange ulike personer til å belyse sakene. Det er interessant å høre hva både statsråden og Telenor-ledelsen sier om kontakten de har hatt i denne saken. Men fredagens høring viste også hvor mye lettere det er for komiteen å gjennomføre en informativ høring når den grunnleggende informasjonen, som skal innhentes av politi og påtalemyndighet - ikke av komiteen - er på plass. Når vi vet at Vimpelcom var korrupt, og det finnes en rapport som Deloitte-rapporten, er det lettere for de inviterte å bidra til å belyse hvordan næringsministerens har utøvd sin rolle.

Gitt alle sakene med korrupsjon og korrupsjonslignende saker i selskaper med statlig eierandel, er det på sin plass at Stortinget bruker energi på dette. Da må den vedtatte eierskapspolitikken, og gjennomføringen av den, ligge til grunn for undersøkelsene. Eventuelle svakheter ved politikken, eierstyringen og rolleforståelen må frem i lyset. Komiteen vil gjøre en bedre jobb med det om den respekterer rollefordelingen mellom statsmaktene og jobber for å få bukt med den ødeleggende interne uenigheten om komiteens virke.

Les mer om

  1. Monica Mæland
  2. Martin Kolberg
  3. Michael Tetzschner
  4. Stortinget
  5. Per Olaf Lundteigen
  6. Deloitte
  7. Telenor