Leder

Aftenposten mener: Verdens dyreste turistattraksjon

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Stortinget har bestilt Norges mest ulønnsomme transportprosjekt.

Instruksen om å bygge Nord-Norgebanen er komplett uansvarlig.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

Denne uken valgte Stortinget å overkjøre regjeringen.

– Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen, heter det i forslaget. Det ble vedtatt med 56 stemmer for og 30 imot.

Forslaget ble fremmet av de forunderlige sengekameratene Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV. Støtte fikk de fra Arbeiderpartiet, MDG og Rødt.

Å ta til orde for å bygge ny jernbane i nord kan knapt kalles annet enn populisme. Forslaget er blitt utredet flere ganger. Alle gangene har konklusjonen vært at prosjektet er ufornuftig pengebruk.

Kostnaden for utbyggingen er anslått å ligge mellom 107–120 milliarder kroner. Allerede her er pengebruken uvettig. Men det er altså før man har sett lyset av de mange budsjettsprekker som ethvert byggeprosjekt i offentlig regi fører med seg i vårt langstrakte land. I tillegg kommer de negative konsekvensene for urfolk, naturen og klimaet.

Les også

Flertall på Stortinget for å starte arbeidet med jernbane til Tromsø. Men det finnes ikke noe «fast track», sier Ap.

Den negative samfunnsnytten av en slik utbygging er vanskelig å beskrive med ord, men den lar seg i hvert fall beskrive med tall. Den siste utredningen legger til grunn at Nord-Norgebanen vil koste 113 milliarder kroner å bygge ut, pluss ytterligere 20 milliarder for linjen til Harstad. Det svarer til et netto samfunnsøkonomisk tap på mellom 46 og 109 milliarder.

Forsker ved NTNU Morten Welde ga i NRK-programmet Politisk kvarter tirsdag nedslående argumenter mot utbygging av Nord-Norgebanen. Han omtalte prosjektet som «sannsynligvis Norges mest ulønnsomme transportprosjekt noensinne». Passasjergrunnlaget er å sammenligne med en lokal bussrute i en mellomstor by, påpekte han.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) mente derimot at ingenting av Norge ville blitt utbygget dersom et slikt «ekspertvelde» hadde fått sitte med kalkulatoren sin og bestemme. Hun viste til at turister i fremtiden vil ha glede av banen. Det må være tidenes mest kostbare turistattraksjon, som for øvrig i stor grad vil oppleves fra innsiden av en tunnel.

Det er lett å skjønne at Nord-Norge ønsker en oppgradering av infrastrukturen. I lys av hvor mye vei, bro og tunnel som er blitt bygget i Sør-Norge de siste årene, er det ikke vanskelig å ha sympati for det synspunktet.

Det trengs bedre og tryggere riksveier. Det trengs opprustning av fylkesveier – som går ut dit industri og sjømatnæring ligger, og som en jernbane aldri vil komme til. Og det blir mindre penger til alt dette som er nødvendig, hvis det skal bygges jernbane.

Nord-Norge har uten tvil behov for bedre infrastruktur. Det bør landsdelen få, både i form av bedre veier, nye broer og tunneler, utbedrede havner, bedre vintervedlikehold av veiene og styrking av kortbanenettet. Å bruke hele budsjettet på å bygge ut en toglinje som nesten ingen skal bruke, er hodeløst.

Les mer om

  1. Nord-Norgebanen
  2. Samferdsel