Leder

Aftenposten mener: Tigging må fortsatt være lov

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Prinsipielt er det vanskelig å forsvare en kriminalisering av å be om hjelp på gaten

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NRK Brennpunkts gode dokumentar om det multikriminelle, rumenske miljøet i Bergens gater har satt liv i debatten om tigging, nok en gang.

Årsaken er at tiggevirksomhet fungerer som et skalkeskjul for nettverket Brennpunkt portretterer.

Det dreier seg om et omfattende, godt organisert miljø som øyensynlig tjener store penger på grove tyverier, bedragerier, hallikvirksomhet og pillesalg. Indikasjonene er flere på menneskehandel i form av arbeid under tvangslignende forhold eller utnytting av sårbar situasjon.

At slik alvorlig kriminalitet foregår i det man kan kalle gatemiljøene, er kjent fra tidligere. Det er heller ikke tvil om at spesielt pillesalg har vært en trend de siste årene blant rumenske tilreisende, også i hovedstaden.

  • Bakgrunn: NRK: Rumensk tiggernettverk håver inn millioner i Bergen

Allerede ulovlig

Men grove tyverier, bedragerier, hallikvirksomhet og pillesalg er allerede ulovlig, med til dels svært høye strafferammer. I et ellers solid journalistisk håndverk, går det an å stille spørsmål ved presisjonsnivået når Brennpunkts nettverk omtales som et «tiggermiljø». Miljøet Brennpunkt portretterer er ikke først og fremst tiggere, de er en mafialignende organisasjon som bedriver grov, profittmotivert kriminalitet.

Koblingen mellom tigging og kriminalitet eksisterer, kanskje i større grad enn mange tror. Men ikke alle som tigger på gaten er del av en prostitusjons- og menneskehandelring. At det kan finnes både rike, kyniske kriminelle og lutfattige hjemløse blant dem som sitter på gaten med en tiggerkopp, er et forhold som debatten er nødt til å ta høyde for.

Tilhengere av et tiggeforbud mener dette vil gjøre politiet bedre i stand å slå ned nettopp på annen alvorlig kriminalitet. Det er ikke særlig overbevisende argumentasjon.

Grunnleggende illiberalt

Også i land der tigging er kriminalisert, som i Danmark, kommer fattige og ikke fullt så fattige tilreisende for både å bedrive kriminalitet og livnære seg på lovlig vis. Det er ikke vanskelig å se for seg andre inntektsmåter for dem dersom tigging blir forbudt, som for eksempel flaskesamling.

Det viktigste argumentet mot et forbud er likevel at det er grunnleggende illiberalt å forby tigging. Prinsipielt er det vanskelig å forsvare en kriminalisering av å be om hjelp på gaten. En slik holdning bør opprettholdes selv om Norge er et åpent samfunn med lett kryssbare grenser for europeiske borgere.

Tigging som aktivitet i seg selv, kan ikke sies å være samfunnsskadelig. Om tigging er et skalkeskjul for samfunnsskadelig kriminalitet, er ikke løsningen på et sammensatt problem å forby skalkeskjulet.

Les mer om

  1. Tigging
  2. Krim
  3. Tiggeforbud