Leder

Aftenposten mener: Dyrekjøpt lærdom for Idrettsforbundet

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Karen Kvalevåg er ny generalsekretær i Norges idrettsforbund. Hun har en stor oppgave foran seg. I bakgrunnen idrettspresident Tom Tvedt.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter hardt press ga Norges idrettsforbund (NIF) sist uke endelig innsyn i mange hundre bilag fra Sotsji-OL og ungdoms-OL.

Resultatet er både kritikkverdig og betryggende.

Det finnes helt klart enkeltsaker som ikke passer med verdier som folkebevegelse, sunne holdninger, ærlighet og åpenhet.

For eksempel er det kritikkverdig at Idrettsforbundet betalte nesten 900.000 kroner for OL-omtale i publikasjonen «Around the Rings». For å bruke NIFs egen vurdering av situasjonen: «Det å kjøpe seg spalteplass, strider mot det vi gjør til daglig i vår kultur.»

Kontrasten blir stor til alle de barn og idrettsforeldre som driver kakelotterier, vaffelsalg og dugnader året rundt.

Det fremstår også som mildt sagt pussig at Idrettsstyret ble holdt utenfor da daværende generalsekretær Inge Andersen avtalte med stortingspresident Olemic Thommessen (H) å holde to festmiddager under ungdoms-OL.

  • Kommentar fra Ola Bernhus: På grasrota stekes det vafler og drives dugnader for å få det til å gå rundt. På toppen flyter pengene.

Mye uproblematisk

På den andre siden er veldig mye av det som nå er lagt frem, helt uproblematisk. Store avsløringer om for eksempel korrupsjon, finnes det ikke spor av i den dokumentasjonen vi hittil har sett.

Så gjenstår det fremdeles et arbeid med å få den hele og store oversikten over pengebruken på toppen av norsk idrett.

Likevel er det verd å minne om at det alltid vil koste penger å arrangere store arrangementer. Mye av det som er lagt frem i denne prosessen, viser at norsk idrett til tider har vært nøkterne i sin pengebruk.

Gjort det verre for seg selv

Dermed fremstår det som enda mer uforståelig at NIF fra begynnelsen har drevet med hemmelighetskremmeri, omtrentligheter og manglende åpenhet.

Idrettstoppene har gjort det mye verre for seg selv enn det som var nødvendig.

I en offentlighet hvor de virkelige pampene i UEFA, FIFA og IOC møter den ene korrupsjonsanklagen etter den andre, har norske idrettsledere skapt en tilsynelatende helt unødvendig usikkerhet rundt sitt eget virke.

For en organisasjon som NIF, som baserer seg på offentlige midler og dugnad, er det denne usikkerheten som er den største trusselen.

Gjenreise tillit

Det er dermed en stor oppgave som ligger foran den nye generalsekretæren i NIF, Karen Kvalevåg. Kvalevåg var svært ordknapp på sin første pressekonferanse og vil ikke komme med noen tiltredelseserklæring før hun begynner i oktober.

Det er naturlig at en ny leder ønsker å bli kjent med organisasjonen før hun kommer med bastante programerklæringer. Men når hun vel er på plass, forventes det at hun bryter med en hemmelighetskultur som har preget organisasjonen i altfor lang tid.

Dette må være starten på en grunnleggende åpenhet og synlighet fra norsk idrett. Tilliten og omdømmet må gjenreises, både blant det store publikum og særlig hos grasrota.

Flere saker om pengebruken i idretten:

Les mer om

  1. Leder
  2. Idrett
  3. Dugnad