Aftenposten mener: Bra med sentralisert ankomstmottak

Sylvi Listhaug besøker anskomstsenteret i Østfold, som nå skal få en viktigere rolle i asylprosessen.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken besluttet Regjeringen å opprette et sentralisert mottakssenter i Smart Clubs gamle lokaler i Råde, som skal huse nyankomne asylsøkere de første tre ukene.

Avgjørelsen er i tråd med anbefalingen i prosjektet for mer effektiv saksflyt, som ble avsluttet i vinter.

Asylsakskjeden er kontinuerlig i behov for effektivisering. En rekke initiativ gjennom mange år har bidratt til økt differensiering, raskere behandling av grunnløse asylsøknader, etablering av en egen ankomstenhet og raskere overføring av asylsøkere til andre land etter Dublin-systemet, for å nevne noe.

Likevel består hovedproblemet: En svært stor andel av tiden fra en asylsøker ankommer til vedtaket er fattet, er uproduktiv ventetid.

En kartlegging fra UDI og Politiets utlendingsenhet fant at gjennomsnittlig tid fra søknad til vedtak var 233 dager. Av dette var under fem døgn effektiv arbeidstid knyttet til søknaden.

Med andre ord er det fremdeles et betydelig potensial for å redusere tiden asylsøkere venter på mottak.

Å etablere ett, sentralisert ankomstsenter der UDI og PU jobber sammen, og inkludere asylintervju og vedtak i denne ankomstfasen, er et grep som høyst sannsynlig vil hjelpe.

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har som mål at 80 prosent av sakene skal være behandlet innen tre uker med denne modellen. Det er svært ambisiøst og vil bli krevende å nå. Saksbehandlingstiden vil dessuten svinge med antall ankomster.

Avklaring av identitet vil i mange tilfeller ta lengre tid, slik Politiets Fellesforbund har påpekt. Videre har opposisjonen flagget bekymring for asylsøkernes rettssikkerhet. Det kan muligens tilskrives en noe fortegnet presentasjon av systemet fra ministerens side.

Man kan lett få inntrykk av at asylsøkerne nå skal holdes på senteret i Råde frem til retur. Målet om tre ukers behandling gjelder førstegangs vedtak. Retur vil kunne ta lengre tid, og innebære en overføring til ordinært mottak. Og asylsøkere vil fortsatt ha mulighet til å klage på vedtaket.

Det er i alles interesse å samordne etatene slik at asylbehandlingen blir mest mulig effektiv. Lang saksbehandlingstid gir store kostnader, og i tillegg er rask avklaring en betydelig fordel for søkerne.

Gitt at både rettssikkerhet og fysiske boforhold tilfredsstiller dagens krav, er løsningen med et felles ankomstsenter et klart fremskritt for asylbehandlingen i Norge.