Leder

Aftenposten mener: Forsvarspolitikk kan ikke lenger være skjult distriktspolitikk

  • Aftenposten Redaksjon
Økes forsvarsbudsjettet hvert år fremover med tre milliarder får vi et forsvar som kan drive "troverdig avskrekking", sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Anbefalingen innebærer nettopp de kutt som er varslet gjennom lekkasjene fra hans fagmilitære råd.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Det blir en krevende høst og vinter,» sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) da hun denne uken fikk overlevert forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens fagmilitære råd.

Det bør det også bli. En av statens aller viktigste oppgaver er å beskytte landets befolkning. Den nye langtidsplanen for Forsvaret skal vise hvordan Regjeringen vil sette Forsvaret i stand til å løse denne oppgaven innenfor rammen av samarbeidet i NATO.

Utgangspunktet er ikke enkelt.

Vår kommentator fulgte fremleggelsen. Dette er hans konklusjon:

Les også

Dette perspektivet må ikke forsvarssjefen glemme

I dag er norsk forsvarsevne for svak

De siste 20 årene er Forsvaret blitt modernisert, men også kraftig slanket. Det gamle mobiliseringsforsvaret er blitt avløst av et innsatsforsvar med sterk oppmerksomhet rettet mot operasjoner i utlandet. Lavspenning i Europa har medført at Forsvarets primæroppgaver er blitt skjøvet i bakgrunnen.

Dette er endret som følge av et mer selvhevdende Russland og en forverret sikkerhetspolitisk situasjon. Målt mot slike utviklingstrekk er norsk forsvarsevne for svak. Vi har ikke det førstelinjeforsvaret som kreves, særlig på grunn av lav bemanning og liten utholdenhet.

Slik kan det ikke fortsette.

Forsvarets økonomiske rammer må utvides for å skape bedre balanse mellom struktur, slagkraft og en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

Prinsippene fortjener støtte

Forsvarssjefen mener at hans fagmilitære råd vil resultere i et nøkternt, men relevant forsvar dersom han får politisk gjennomslag for de betydelige økningene han ber om. Han går inn for å legge ned både avdelinger og baser for å få en så rasjonell og kostnadseffektiv drift som mulig.

Mange av enkeltforslagene vil det bli heftig strid om i ukene og månedene som kommer. Men grunnprinsippene det fagmilitære rådet bygger på, fortjener full støtte.

Interessert i Forsvaret? Mange av våre lesere synes denne saken var særlig interessant:

Les også

Vernepliktige kan bli kalt inn i Forsvaret på nytt

Operativ evne må prioriteres

Hvor mye militær, operativ evne man får ut av hver bevilget krone må være målestokken både i arbeidet med ny langtidsplan og forsvarsbudsjettene i årene fremover. Forsvaret av landets nasjonale suverenitet og territorielle integritet må være det helt dominerende hensynet.

Aktivitet og arbeidsplasser i distriktene kan bli en bonus, en velkommen bieffekt, når ny basestruktur skal bestemmes. Men det må aldri bli et overordnet hensyn, slik det altfor ofte har vært.

Forsvarspolitikk kan ikke lenger være skjult distriktspolitikk.

Bevilgningene må være målrettede

Det var forstemmende å høre hvordan Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete i en NRK-debatt torsdag argumenterte mot forsvarssjefens forslag om reduksjon av Heimvernet.

Den tid er definitivt forbi da en håndfull HV-soldater i hver bygd hadde noen avskrekkende virkning på en potensiell fiende.

Som tidligere forsvarssjef Sverre Diesen påpekte: Det er dypt irrasjonelt å bruke penger på at HV-soldater skal kunne settes inn mot flom og uvær. Til det trengs ikke en geværmann. Slike bevilgningene bør gå til Sivilforsvaret.

Fortsatt samarbeid med Russland

Forsvaret må styrkes. Men det må også den politiske innsatsen for å videreutvikle et godt forhold til Russland. Samarbeidet i nordområdene innen ressursforvaltning, miljø og redningstjeneste må fortsette.

Det er ingen motsetning mellom det å holde vår nasjonale forsvarsevne i hevd på den ene siden og et aktivt samarbeid med vår stormaktsnabo på den andre. Denne doble politikken har sterke tradisjoner fra den kalde krigens dager, og har gitt god uttelling i form av stabilitet og lavspenning i nord. Norge må ikke kaste vrak på dette i en tid preget av ny nedfrysing i forholdet mellom vest og øst.

HAR DU LITT MER TID? HER ER FLERE SAKER OM FORSVARET:

Les også

  1. Et minimumsforsvar — om sjefen får det som han vil

  2. Dette perspektivet må ikke forsvarssjefen glemme

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Sikkerhetspolitikk
  3. Forsvaret