Leder

Aftenposten mener: Mot slutten for et velfungerende Islamsk Råd

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær har Islamsk Råd Norge inntatt en mer opposisjonell og defensiv rolle i offentligheten, skriver Aftenposten på lederplass.

Islamsk Råd Norge kan ikke lenger sies å representere et samlet fellesskap av norske, muslimske trossamfunn.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nok en gang er det splid i Islamsk Råd Norge (IRN). De siste dagers kontrovers er utløst av ansettelsen av nikabkledde Layla Hasic i rådets lille administrasjon.

Målet ved opprettelsen av rådet i 1993 var å bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet, ivareta medlemsorganisasjonenes interesser, fremme samhørighet muslimer imellom og stå for dialog med storsamfunnet.

Å balansere disse oppgavene er og har alltid vært krevende. Rådet har sjelden vært redd for kontroverser, samtidig som de heller ikke har veket unna bekymringsfulle tendenser i egne rekker. I løpet av deres første virkeår bidro de eksempelvis både til å sette rusproblemer i muslimske miljøer på dagsorden samtidig som de frontet krav om kjønnsdelt svømmeundervisning.

Senere har de forsvart muslimske foreldres rett til barnebortføring i den såkalte Nadia-saken, og hatt et vedvarende uavklart standpunkt når det gjelder dødsstraff for homofili. Også selvmordsbombing er blitt forsvart av rådsmedlemmer.

  • BAKGRUNN: Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog. Ansatte medarbeider med niqab.

Har dyrket dialog

Det bør ikke overraske noen at en organisasjon som skal representere islamske trossamfunns interesser fra tid til annen inntar svært kontroversielle standpunkter. Men utover 2000-tallet ble rådet seg mer bevisst verdien av å gi et positivt inntrykk av muslimer og islamsk tro i offentligheten.

Tiden fra 2007, da Senaid Kobilica overtok som leder og generalsekretær Shoaib Sultan ble rådets første administrativt ansatte, peker seg ut som en periode der dialogen ble dyrket. Rådet opplevde også da kontroverser, men inngikk blant annet flere felleserklæringer med representanter for kristne kirkesamfunn. Spesielt viktig var erklæringen om individets trosfrihet og rett til å skifte religion.

Mer opposisjonell og defensiv

Etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær i 2011 har IRN inntatt en mer både opposisjonell og defensiv rolle i offentligheten. Organisasjonen har prioritert interne anliggender, som for eksempel sertifisering av halalmat, heller enn å dyrke synlighet og aktiv, utadrettet dialog.

Dette ser ut til å være en vending som flere av de toneangivende moskémiljøene er kritiske til. Det siste året er det blitt tydelig at rådet sliter med legitimiteten blant sine medlemsorganisasjoner. Norges største moské, ledet av nettopp Kobilica, oppgir at de har meldt seg ut. Flere av de eldste og største menighetene i Norge vurderer å lage en alternativ sammenslutning, ifølge Klassekampen.

Islamsk Råd Norge kan ikke lenger sies å representere et samlet fellesskap av norske, muslimske trossamfunn. I en slik situasjon må norske myndigheter vurdere nøye hvorvidt rådet fortsatt skal anerkjennes som dialogpartner.

Les mer om

  1. Trossamfunn
  2. Islam i Norge
  3. Islamsk Råd Norge