Leder

Aftenposten mener: Senterpartiet bremser nødvendige endringer

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Senterpartiets ledelse Ola Borten Moe, Anne Beathe Tvinnereim og Trygve Slagsvold Vedum håper å sitte i regjering fra høsten.

Skulle Senterpartiet komme i regjering, kan fornuftige endringer stå for fall.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Senterpartiets landsmøte var vårens tredje i rekken. Også dette landsmøtet vedtok et kostbart partiprogram. De fleste forsøk på tydelige prioriteringer i form av kutt ble avvist. Partiet har heller lagt til nye utgiftsløfter.

Partiprogrammene koster dyrt

Logikken på landsmøtene gjør det umulig å ende opp med partiprogram som varsler innstramninger. Senterpartiets landsmøte skulle for eksempel ta stilling til forslag om å kutte i fordelene for de mest kostbare elbilene og oppheve gratisprinsippet for utenlandsstudenter. Ingen av delene ble vedtatt. Det kan det finnes gode grunner til, men det utløser heller ingen debatt om hvor kostnadene ellers skal kuttes. Tvert i mot. Partiet vedtok blant annet å gjeninnføre Postens monopol på brev under 50 gram og lørdagsombæring og gratis leirskole for alle.

Les også

Senterpartiet kan ta nok et steg til venstre | Trine Eilertsen

Senterungdommen skal ha honnør for at de prøver, men forslaget om å redusere sykelønnen til 90 prosent ble som forventet avvist. Det illustrerer den intense motviljen mot å diskutere prioriteringer som svir, men som monner. Her skiller ikke Senterpartiet seg ut. Velferdsstatens bærekraft er fascinerende fraværende i diskusjonen på norske partilandsmøter.

Kan bli et stort regjeringsparti

Landsmøtet er lykkelig klar over at partiet kan komme i regjering til høsten. Partiet slår stadig nye rekorder på meningsmålingene, mens den foretrukne regjeringspartneren Arbeiderpartiet står stille, eller faller. Vi kan få en situasjon der Senterpartiet skal regjere med et Arbeiderparti som er knapt dobbelt så stort. Partiet, som har tatt nok et steg til venstre, får i så fall stor innflytelse.

Det innebærer høyst sannsynlig full stopp i kommunereformen og reversering av sammenslåinger. Politireformens skjebne er uklar. Arbeiderpartiet støtter reformen, men Senterpartiet har gått høyt på banen med sine løfter om store endringer i den. Arbeiderpartiet er en del av flertallet for Forsvarets langtidsplan, mens Senterpartiet ønsker en helt annen retning. Bildet passer på flere av reformene og endringene Regjeringen har iverksatt.

Håp om pragmatisme

Reformene har sine svakheter, og må helt sikkert justeres underveis. Men det er forskjell på det og fullstendig å avvise behovet for dem, som Senterpartiet gjør. Håpet er at pragmatismen partiet er så kjent for slår inn hvis det kommer i regjering. Det gir lite mening å bruke dyrebar regjeringstid på å bremse alle igangsatte forsøk på omstilling nærmest av prinsipp, fremfor å undersøke hva som er verdt å ta videre.

  • Podkasten Aftenpodden har med Senterpartiets Geir Pollestad denne uken, i en Sp-spesial om blant annet landsmøtet og kampen mot «elitene». Abonner her, eller lytt i spilleren under:

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Senterpartiets landsmøte
  3. Senterpartiet (Sp)
  4. Kommunereform