Leder

Aftenposten mener: UDI må klargjøre egen praksis

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Jøran Kallmyrs au pair brøt reglene for opphold, men ble for tøft sanksjonert.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det vakte berettiget oppsikt da Aftenposten avslørte at justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) au pair var nektet opphold og hadde reist fra landet på en dags varsel. Utlendingsdirektoratet la til grunn at au pairen hadde brutt reglene ved å oppholde seg hjemme hos Kallmyr frem til hun kunne levere ny søknad om opphold hos politiet. Ventetiden hos politiet gjorde at denne perioden ble på seks uker. Både hun og Kallmyr sto og står fast på at au pairen ikke jobbet for familien i ventetiden, noe som er henhold til reglene.

Striden har stått om hvorvidt det er mulig å bo hos familien, uten arbeidsplikt, uten at reglene brytes. Ifølge UDI var hun da i gang med kulturutveksling, som altså er selve begrunnelsen for at au pair-ordningen finnes. I så fall innebærer det at au pairer må besørge bolig på egen hånd i tiden det tar å skifte familie, som var situasjonen her.

  • UDI-direktøren: «Bookingtid hos politiet skaper utfordringer»

Saken har vært svært uheldig for flere.

For au pairen, som fulgte det hun fikk oppgitt var grei praksis, men endte med å få avslag på søknad om opphold og trusler om å bli utvist fra Schengen. Det er en meget streng reaksjon for et regelbrudd av denne typen.

For Jøran Kallmyr og hans familie, som har handlet i god tro, men som opplever å bli del av et regelbrudd som får store konsekvenser for au pairen. Det er ekstra alvorlig for justisministeren, som i prinsippet burde kjenne reglene ut og inn. Men UDI-sjef Frode Forfang har gått langt i å uttrykke forståelse for at reglene ble tolket slik.

Saken er også uheldig for UDI, som har håndtert den på en slett måte. Det bekrefter etatens egen konklusjon, som er at au pairen ikke burde vært sendt ut på dette grunnlaget. UDI står ved at hun har begått et regelbrudd ved å flytte inn hos familien Kallmyr før hun hadde hatt møtet hos politiet, men sier altså nå at det i seg selv ikke er alvorlig nok til å utløse en så sterk reaksjon.

Spørsmålet er om Jørn Kallmyrs au pair fremdeles hadde måttet leve med avslag på søknad om oppholdstillatelse hvis ikke arbeidsgiveren hennes var så profilert. Hun og familien opplevde at det var lite rom for å anke, noe UDI tar selvkritikk på. I en annen situasjon kunne saken endt der, med au pairen som den store taperen.

Denne situasjonen er imidlertid ikke unik, noe au pair-byråene bekrefter. Det er ikke uvanlig at au pairer flytter inn hos ny familie i påvente av at ny søknad om opphold kan behandles. Det står ikke noe spesifikt om denne siden av familiebytte i regelverket. Byråene står fast på at praksis er avklart med UDI.

Nå må UDI jobbe for å sikre et regelverk som er tilpasset at au pairer bytter familie. Det må avklares om ventetiden hos politiet gjør det rimelig at de kan bo hos ny familie frem til formalitetene er klare. Det siste er en praktisk og medmenneskelig løsning på et problem som først og fremst rammer au pairene.

Så lenge au pair-ordningen er lovlig, må reglene sikre at deres situasjon ikke blir verre enn nødvendig.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Au pair
  3. Jøran Kallmyr
  4. Utlendingsdirektoratet (UDI)
  5. Leder