Leder

Aftenposten mener: Gratulerer med Oljefondet!

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Yngve Slyngstad leder Oljefondet, som har passert ufattelige 10.000 milliarder kroner i verdi.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den norske Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, passerte 10.000 milliarder kroner i verdi fredag. Det bør utløse gratulasjoner i flere retninger.

Først til politikerne som etablerte fondet og så at dette kunne være en metode for å forvalte enorme rikdommer på langsiktig måte.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg fortjener særlig takk, men også det brede flertallet på Stortinget, som omfavnet ideen. Handlingsregelen fra 2001, som skulle sikre at politikerne ikke forsynte seg så ivrig av fondet at det ikke ble noe igjen til fremtidige generasjoner, har vært et meget viktig grep. Hver gang våre politikere kritiseres for uansvarlighet – og det er tidvis på sin plass – kan vi tenke på at de også gjorde dette.

Organisasjonen som forvalter fondet og rådgir regjeringen, skal også ha takk. I et i hovedsak fornuftig samspill med politikerne har de bidratt sterkt til at fondet har vokst som det har gjort. Verdien av alle pengene som er satt inn, er tredoblet, en formidabel avkastning.

I dag utgjør verdistigningen i fondet mer enn alle andre inntekter staten har.

På spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljen, er det fristende å svare avkastningen fra et av verdens største fond.

Fondet sørger for at våre politikere i øyeblikket kan bruke rundt 250 milliarder mer over statsbudsjettet enn de kunne ha gjort uten. Hver sjette krone i statsbudsjettet kommer fra fondet. Det er i sannhet en gave til politikere og folk.

Når fondet nå passerer ufattelige 10.000 milliarder – 10 billioner kroner – i verdi, er det verdt å minnes at suksessen ikke utelukkende handler om godt håndverk. Det handler også om flaks. Blant annet bidro Kinas vekst og økte etterspørsel etter olje til en prisvekst som direkte påvirket størrelsen på fondet i en lang og avgjørende periode. Ingen så for seg at det skulle være så stort som det er i dag.

Fondets fremtid kan ikke hvile på flaks. Det må bygge på sterk bevissthet om hvordan fondet kan forvaltes til det beste for kommende generasjoner. Vi som lever i dag, har fått mer enn vår skjerv av det allerede. Måten eierskapet utøves på, bør være en naturlig del av en politisk debatt. Bruken av oljepenger er i dag prisgitt de til enhver tid valgte politikeres anstendighet og interesse for fremtiden. Spørsmålet er om rammeverket rundt fondet er nok hvis vi skulle velge politikere som tenker langt mer kortsiktig.

Men akkurat nå er det bare å gratulere Norge med en pengebinge som store deler av verden misunner oss, som har bidratt med mye velferd, og som skal fortsette å gjøre det.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Handlingsregelen
  3. Jens Stoltenberg
  4. Oljefondet
  5. Statens pensjonsfond utland