Leder

Aftenposten mener: Politiet må prioritere Liadal-saken

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Det er gått ett år og fire måneder siden Aftenposten avslørte at stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) over flere år hadde levert uriktige reiseregninger.

Det dreier seg om kjøregodtgjørelser for lengre avstander enn hun har kjørt, reiser hun aldri har foretatt og utgifter som fremstår som private.

Hun mener selv hun har gjort feil i god tro. Stortinget anmeldte henne til politiet for mulig misbruk av reiserefusjonsordningen.

Et mulig misbruk av fellesskapets midler gjennom en tillitsbasert særordning for stortingspolitikere er dypt skadelig for tilliten til politikere og dermed også demokratiet. Likevel virker det som Oslo-politiet ikke har gitt saken spesiell prioritet. Det er uforståelig.

«Denne saken håndteres ved siden av et ikke ubetydelig antall øvrige meget alvorlige økonomiske straffesaker. Dette bildet er også en del av årsaken til hvorfor etterforskningen har tatt tid», opplyste politiet til Aftenposten i juni.

Fra før er det kjent at det tok et halvt år fra anmeldelse til Liadal i det hele tatt ble avhørt. Det er fortsatt ikke kjent om politiet en gang mener det er skjellig grunn til mistanke.

Nettopp det faktum at mistenkte er stortingsrepresentant, gjør saken spesielt alvorlig. Det er tillagt mye vekt i dommen mot Mazyar Keshvari (tidligere Frp), som erkjente å ha levert falske reiseregninger for 450.000 kroner.

Retten slo den gang fast at han har «et verv som medlem av landets høyeste folkevalgte forsamling, og tillitsbruddet blir derfor tilsvarende alvorlig og tungtveiende».

Aktoratet synes riktignok straffen på syv måneders fengsel er for mild, nettopp fordi tillitsbruddet var så fundamentalt. Straffutmålingen er anket til Høyesterett.

Da er det merkelig at politiet har en så tilsynelatende tilbakelent holdning til en lignende etterforskning, som riktignok er vanskeligere fordi den mistenkte ikke har erkjent straffskyld.

For Liadal selv er det naturligvis svært krevende å ha en etterforskning hengende over seg. Hun har krav om å bli ansett uskyldig inntil det motsatte er bevist, samtidig som hun er avhengig av velgernes tillit.

For det er snart duket for valg til nasjonalforsamlingen. Både for Rogaland Arbeiderpartiet som skal avgjøre nominasjonen og for velgerne vil det være svært relevant å vite hva etterforskningen har brakt på det rene.

Etter seksten måneder burde det være mulig å vite om det er grunnlag for å ta ut tiltale eller ei.

Les hele saken med abonnement