En beleilig misforståelse

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

AHUS, SOM BETJENER over en halv million mennesker i Oslo, Akershus og Østfold, har hatt store problemer med å sikre seg nok leger, sykepleiere og annet helsepersonell etter at de i 2010 overtok over 160 000 pasienter fra sykehus i Oslo.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus har slått fast at Ahus i deler av fjoråret drev uforsvarlig, og at minst tre dødsfall kan relateres til bemanningssvikten.

Pasientombudet og Helsetilsynet har også uttrykt sterk bekymring.

Mye tyder nå på at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og ledelsen i Helse Sør-Øst ikke har gjort nok for å sikre at Ahus fikk armslag til å løse sine bemanningsutfordringer.

For ifølge et styrereferat fra Helse Sør-Øst stanset helseministeren selv i siste sekund en ekstern stillingsannonse for over 750 fagstillinger ved Ahus 25. august 2010. Hun ønsket angivelig ikke at resten av landets sykehus skulle støvsuges for fagpersoner. Ahus ble derfor, inntil videre, tvunget til å utlyse stillingene internt.

EN HELSEMINISTER KAN ikke over natten stanse et enkelt sykehus’ utlysing av stillinger. Det kommer lett i strid med helseforetaksloven § 16 som slår fast at departementet kun kan styre sykehusene gjennom de formelle foretaksmøtene mellom eier og foretak.

Statssekretær og brannslukker Robin Kåss (Ap) benekter at departementet overhodet var involvert i saken. Ledelsen i Helse Sør-Øst sier nå det samme. De hevder referatet bygger på en misforståelse.

Det kan være riktig. Samtidig er det mistenkelig beleilig for en presset helseminister at styrereferenten har sovet så grundig i timen at han eller hun helt har misforstått om landets øverste helsepolitiker overhodet var involvert i saken.

DET ER VERDT å minne om at det tidligere har vært eksempler på at den politiske ledelsen i Helse— og omsorgsdepartementet ikke har respektert den avstanden til enkeltbeslutninger og -prosesser i foretakene som helseforetaksloven krever.

Et eksempel er daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) som i kulissene vinteren 2010 involverte seg sterkt i lokalisering av nytt sykehuset på Møre.

Underskuddet på personell ved Ahus har gått ut over pasientene. Liv kan ha gått tapt. Det gir saken et alvorlig bakteppe. Vi støtter derfor Bent Høie (H) som til VG i går varslet at Strøm-Erichsen må forklare seg for Stortinget. Det er nødvendig at helseministeren nå selv svarer for seg i denne saken.