Leder

Aftenposten mener: Søppelkaoset må ta slutt

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Slik så det ut i Deichmans gate lille julaften, etter at borettslaget hadde sett seg lei på manglende tømming i flere uker.

Fortsatt strømmer klagene inn på søppelsituasjonen. Veireno, Renovasjonsetaten og byrådet har taklet problemene altfor dårlig.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Å tømme søppel er en helt grunnleggende offentlig oppgave. Selv de minst robuste kommunene - for å låne et uttrykk fra kommunalminister Jan Tore Sanner - forventes å klare å hente innbyggernes avfall i tide.

De som bor i landets suverent største kommune har derimot måttet leve med overfylte søppeldunker i månedsvis. Fremdeles er spesielt papirhåndteringen uakseptabelt mangelfull. Resultatet blir at folk enten lar være å kildesortere, selv frakter søppelet sitt til avfallsanleggene, eller at avfallet blir liggende og hope seg opp.

Uforskyldt skadelidende

Oslos befolkning blir skadelidende i en situasjon tre parter må dele ansvaret for. Operatøren Veireno vant anbudet med en idé om å kjøre to daglige skift og dermed utnytte kapasiteten i avfallsanleggene bedre. Det er åpenbart at selskapet har undervurdert hvor krevende denne omleggingen er.

Renovasjonsetaten må bære det største ansvaret. Det er foreløpig ikke mye som tyder på at søppelkontrakten er tildelt riktig operatør. Kriseforståelsen kom også sent hos etaten. Ethvert nytt tiltak som nå lanseres, blir en bekreftelse på at de tidligere har gjort for lite.

  • Les også: Julegjestene måtte ta med seg papiret hjem

Fortjener kritikk

Også byrådet må kritiseres for håndteringen. Heller ikke de forsto alvoret før etter et par ukers kaos. Deretter har de forsøkt å fremstå handlekraftige, blant annet gjennom å bestille en granskning fra Deloitte. Til Dagbladet sier byrådsleder Raymond Johansen nå at byrådet «har gjort alt som er mulig».

Hvor aktive byrådet har vært i forsøket på å rydde opp, er vanskelig for offentligheten å vite sikkert. Men den passiviteten Renovasjonsetaten har utvist, rammer også byrådet.

I samme intervju forteller Johansen kryptisk at det er «forhold rundt kontrakten og oppfølgingen som har forundret meg sterkt». Når han ikke vil konkretisere dette nærmere, bidrar det ikke til noe tillitvekkende inntrykk av at byrådet har kontroll hverken over situasjonen eller underliggende etater.

Avviser kompensasjon

Foreløpig har kommunen avvist tanken om at Oslos innbyggere har rett til en økonomisk kompensasjon. En slik vurdering blir mindre og mindre åpenbar for hver dag som går. Folk får ikke den tjenesten de betaler for. Enkelte har også sett det nødvendig å betale av egen lomme for å rydde opp.

Unntakstilstanden skulle først vare i fire til seks uker, deretter til «nærmere jul». Nå har Renovasjonsetaten «stor tro» på en normalsituasjon innen utgangen av januar.

Det vil i så fall innebære fire måneder med elendig søppelinnhenting i Norges hovedstad. En svikt på et område som må regnes som et minimum av hva innbyggere kan forvente av en kommune, er rett og slett pinlig.

Les mer om

  1. Søppelkaos
  2. Avfall
  3. Raymond Johansen
  4. Byrådet (Oslo)