Leder

Det er nå flyktningdugnaden begynner

  • Aftenposten Redaksjon
tab763d9_doc6n6vw58qcqedepvp6xc-V_vova2BYI.jpg
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

"Kritisk" og "prekær". Det er ordene Utlendingsdirektoratet (UDI) bruker om mangelen på mottaksplasser for asylsøkere.

Det må legges planer for 100.000 nye mottaksplasser innen utgangen av 2016. Selv om antall nyankomne skulle bli halvert i forhold til i høst, vil det være behov for mellom 40.000 og 50.000 nye plasser.

  • Les om UDIs vurderinger her
Les også

UDI: – Vi må planlegge 100.000 mottaksplasser i 2016

Dugnaden må hentes frem igjen

Dette sier det meste om hvor dramatisk situasjonen er. Behovet for nye plasser er formidabelt selv om presset skulle bli drastisk redusert — noe ingen tror.

Appellene om dugnad kom tett tidlig i høst under inntrykk av de trøstesløse bildene av menneskekolonner på marsj gjennom Europa. De forstummet raskt. Behovet for innstramming ble tydelig.

  • Aftenpostens leder om asylforliket:
Les også

Stortingsflertallet viser storhet og ansvarlighet med asylavtalen

Nå må dugnaden hentes frem igjen. Det brede forliket i Stortinget er et godt grunnlag for innstramminger, men effekten av innstrammingstiltak vil uansett ikke fylle gapet mellom kapasitet og behov.

Dette innebærer ekstraordinær innsats på mange plan. Variasjonene er fortsatt altfor store fra kommune til kommune hva gjelder evne og vilje til å etablere mottaksplasser. De motvillige må lære av de velvillige, men statlige etater som UDI og Integrerings— og mangfoldsdirektoratet må også samordne sine innspill til kommunene mye bedre enn i dag.

Legg bort ideologiske kjepphester

Det innebærer også at UDI ikke kan håndtere situasjonen alene. Mobiliseringen av Statsbygg og ikke minst Forsvarsbygg må snarest følges opp med konkrete prosjekter for å kunne gi asylsøkere tak over hodet. Dette handler om å dekke helt primære behov.

Situasjonen er så kritisk at alle ideologiske kjeppehester må stalles bort. Det inkluderer også virkelighetsfjerne tanker om at private i mindre grad skal bidra til mottaksdrift. Selvsagt må de også være med.

Vi kan ikke leve med to års ventetid

UDI varsler nå en ventetid på opptil to år før asylsøkere har fått behandlet søknaden.

Dette er en krise i krisen. En lang og passiviserende ventetid er som et blylodd i den integreringsprosessen som skal hindre at titusenvis av flyktninger forblir utsiden av samfunnslivet.

UDI tilføres 150 nye stillinger nå og ytterligere 100 neste år. Men etaten fikk hele 700 søkere med gode kvalifikasjoner.

Stillingsrammene må utvides slik at kapasiteten for rask saksbehandling øker. En ventetid på to år er ikke til å leve med, hverken for asylsøkerne eller samfunnet.

Les også

  1. UDI etterlyser kapitalister

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Asylpolitikk