Leder

Aftenposten mener: Én diett passer ikke alle

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

EAT-general Gunhild Stordalen burde kommunisert tydeligere at den globale dietten rapporten foreslår må tilpasses lokale forhold. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag i forrige uke publiserte stiftelsen EAT og det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet rapporten Food, planet, health. Rapporten er finansiert av stiftelsen Wellcome Trust, og ser på hvordan den globale matproduksjonen påvirker helse og klima.

Rapporten møtte mye motstand, først og fremst fordi den oppfordrer til en dramatisk reduksjon i det globale konsumet av kjøtt. Den folkelige innvendingen handlet i hovedsak om at rapporten foreslår en diett der kjøtt nesten ikke inngår (14 gram av det daglige matinntaket).

Det bygger på en misforståelse.

Rapporten understreker at dette ikke er en diett som passer alle nasjoner, befolkninger eller borgere, at lokale tilpasninger er nødvendige og bør speile kultur, geografi og demografi. Med andre ord vil lokale ressurser og tradisjoner – også ifølge EAT-rapporten – ha stor betydning for hva som bør oppfattes som en ideell sammensetning av kostholdet.

For eksempel har inuittene i Canada, Alaska og på Grønland av naturlige årsaker begrensede muligheter til å dyrke mat. Deres kosthold består derfor i all hovedsak av dyreproteiner. Det vil hverken hjelpe på folkehelsen eller klimaet om inuittene går over til å spise nesten utelukkende mat som ikke finnes i det lokale ressursgrunnlaget. Det samme gjelder for eksempel masaiene i Kenya og Tanzania, hvis tradisjonelle kosthold er satt sammen nesten utelukkende av kjøtt, blod og melk.

De mer akademiske innvendingene handler mer om hvor stor andel av klimagassutslippene som stammer fra landbruket og hvorvidt det stemmer at det vil bli vanskelig å fø alle mennesker på kloden i fremtiden. Men også her, som i Christian Anton Smedsruds debattinnlegg i Dagsavisen, fremstilles det som at rapporten forsøker å få én sko til å passe alle føtter.

«Å stille riktig diagnose for verdens matproduksjon krever en forståelse av at landbruk i bunn og grunn er en lokal, og ikke en global aktivitet,» skriver Smedsrud.

Rapporten Nordisk ministerråd publiserte i november, Policy Brief: Future Nordic Diet, viser at et slikt lokalt fokus ikke endrer diagnosen i særlig stor grad. Heller ikke denne rapporten går inn for å avskaffe kjøttproduksjon i de nordiske landene, men redusere produksjon og konsum av kjøtt i tråd med det lokale ressursgrunnlaget, for på den måten å oppnå både helsemessige gevinster på befolkningsnivå og reduksjon i klimagassutslippene.

Den målsetningen bør gjenspeiles også i norsk landbrukspolitikk.

Les også

  1. Stordalen: – Bærekraftig og sunt kosthold tvinger seg fram

Les mer om

  1. Kjøtt
  2. Landbruk
  3. Klimautslipp
  4. Klimapolitikk
  5. Landbrukspolitikk