Etterlyst: «Innhaldsbreidde og eigarmangfald» i DAB-radio

I går ble siste del av det nasjonale FM-nettet skrudd av. Bildet er fra slukkingen av NRKs hovedsender, på Tryvann, i september.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«I utgangspunktet ventar departementet at innhaldstilbodet i Riksblokka vil bli prega av både innhaldsbreidde og eigarmangfald», står det i stortingsmeldingen Digitalisering av radiomediet fra 2011. Slik skulle det ikke gå.

Les også

Mer om DAB her: To selskaper kontrollerer nasjonal reklameradio til 2032

Bortsett fra NRK er det bare selskapene bak P4 og Radio Norge som har tilgang til dagens riksdekkende DAB-nett. Dette kan neppe kalles et eigarmangfald. Når det gjelder innhaldsbreidde, stiller det seg litt annerledes, ettersom NRK nå har 15 riksdekkende kanaler i stedet for fem, slik det var på FM-båndet. Derimot sender de 15 nasjonale reklamekanalene, som alle eies av Radio Norge og P4, ferdig formattert musikk. Den bidrar til ensretting snarere enn innhaldsbreidde.

Situasjonen kan forklares med at bare disse aktørene var villige til å investere i utbyggingen av nettet, og at de dermed bør ha enerett på det. For eierne virker nok dette både rettferdig og logisk. For lytterne, derimot, er resultatet uansett det samme: Ikkje er det innhaldsbreidde, og ikkje er det eigarmangfald.

I går publiserte Dagbladet en undersøkelse som viser at det fortsatt bare er 31 prosent av befolkningen som er fornøyde med overgangen fra FM til DAB. 56 prosent svarer at de er misfornøyde. Dette biter ikke på DAB-eierne. Fortsatt argumenterer de med at den økende utbredelsen og bruken av DAB-radioer betyr at lytterne er fornøyde. I går ble resten av det nasjonale FM-nettet slukket. Da er det ikke rart at folk kjøper seg DAB-radio. Det betyr ikke at de liker den.

Lokalradioene kunne ha bidratt til mangfoldet, men heller ikke der er forholdene optimale. I storbyene ønsker reklamefinansierte lokalradioer fortsatt å sende på FM. Det får de ikke lov til. Også dette får konsekvenser for mangfoldet i det samlede radiotilbudet. Lokalradioforbundet har klaget saken inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA, der den ligger til behandling nå.

Det store problemet her er at gevinsten ved å legge om fra FM til DAB, fordeles på få hender, på bekostning av folk flest. Norske myndigheter er de eneste i verden som har tvunget hele befolkningen over til digitalradio.

Omleggingen vil ikke bli reversert, men det er fortsatt mulig å sikre lytterne et reelt radiomangfold.

I Stortinget er det nå vilje til å diskutere både hvordan det kunne bli slik og hva som kan gjøres videre. En av løsningene som skal drøftes, er å putte statlige penger i lokale DAB-nett, som fortsatt er dårlig utbygget. En slik støtte hjelper vel ikke all verden på eigarmangfaldet, men vil forhåpentlig gi lytterne større innhaldsbreidde.