Leder

Aftenposten mener: Norske utenlandsstudenter får nok penger

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Iselin Nybø (V), minister for forskning og høyere utdanning. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Studiefinansiering gis i dag i form av lån og stipend. Ole Kristian Bratset, president i Den norske organisasjonen for studenter i utlandet (Ansa), mener at stipendandelen for de studentene som velger å reise utenlands, burde være høyere enn i dag. Til Dagens Næringsliv leverte han tidligere i sommer en god kandidat til VM i ansvarsfraskrivelse:

«Det er ikke alltid lett å ha et langtidsperspektiv når du er 19 år og vil til utlandet. Da kan det være vanskelig å forstå hvilken gjeld du kan sitte på fem år senere. Vi mener dette er uansvarlig gjeldspåleggelse.»

Det er en ærlig sak å kjempe for bedre betingelser for sine medlemmer, men det er ikke statens ansvar å redde 19-åringer fra økonomiske konsekvenser av egne valg.

Gode ordninger

Norge har allerede i dag en av verdens beste ordninger for studentfinansiering.

I Norge, og i flere EU-land gjennom EØS-avtalen, kan unge voksne studere gratis. Dersom skolepengene i utlandet overskrider 131.386 kroner for ett år, utbetaler Lånekassen et tilleggsstipend for studier ved læresteder av særlig høy kvalitet. Høsten 2017 innførte Lånekassen et tilleggslån for studenter på dyre utdannelser som faller utenfor denne listen.

Økonomisk byrde – og ansvar

Ordningene er gode, men det er viktig å følge nøye med på det som kan være en uheldig utvikling. De siste fem årene er tallet på nordmenn med studiegjeld i millionklassen firedoblet. Det trenger ikke å være negativt hvis studenten får seg en jobb som gjør det mulig å betjene lånet. Men det er åpenbart ikke bra om dette fører unge mennesker inn i en negativ gjeldsspiral.

Uansett bør informasjonsarbeidet og rådgivertjenesten være klokkeklare når det informeres om økonomisk byrde – og ansvar til studentene. Det finnes også gode alternativer til dyre studier i USA eller Storbritannia, som for eksempel studiesteder i Tyskland.

Frivillig

Det er ønskelig at noen norske studenter reiser utenlands, og Norge skor seg på å ta del av den internasjonale kunnskapsutviklingen. Dette kommer trolig til å bli understreket flere ganger i den kommende stortingsmeldingen som skal ta for seg studenters mobilitet. Meldingen bør likevel ikke ta til orde for å øke stipendandelen for utenlandske studenter.

Det er helt frivillig å reise utenlands for å ta en utdannelse. Da nytter det ikke å komme i ettertid å klage på at det var for dyrt. Man må kunne kreve av myndige mennesker at de selv klarer å se de økonomiske konsekvensene av sine valg.

Les mer om

  1. Leder
  2. Lånekassen
  3. Lån
  4. Gjeld
  5. Høyere utdanning