Leder

Aftenposten mener: Tannlegebesøkene bør fortsatt koste penger

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Én av tre nordmenn har utsatt eller unnlatt å gå til tannlegen av økonomiske årsaker, og hele ni av ti nordmenn mener at tannhelse bør inkluderes i det offentlige helsetilbudet. Det viser en meningsmåling Opinion har gjort på oppdrag fra Fri Fagbevegelse og Dagsavisen.

Mange nordmenn mottar allerede tannhelsetjenester som er finansiert av det offentlige. Barn og ungdommer under myndighetsalder, psykisk utviklingshemmede, eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, innsatte, rusmisbrukere og personer med tannlegeskrekk kan alle få regningen helt eller delvis dekket.

Det ville selvsagt vært mulig å betale tannlegeregningene for resten av befolkningen også. Det kunne til og med vært godt valgflesk, særlig for partiene på venstresiden, ettersom undersøkelsen viser at mer enn en tredjedel av dem som stemmer Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG eller Senterpartiet sier at dette spørsmålet er viktig for hvilket parti de skal stemme på.

Les også

Tannlegeforeningen: Kutt i tannhelsestønad rammer de mest sårbare

Likevel er de politiske partiene – selv de i opposisjon – svært tilbakeholdne med løfter om en tannhelsereform. Årsakene er åpenbare.

Det store, offentlige prosjektet nå dreier seg om å kutte kostnader for å ruste nasjonen til tennene før eldrebølgen skyller inn over nasjonen for fullt. En offentlig finansiert tannhelsetjeneste vil trekke i motsatt retning og påføre fellesskapet store ekstrautgifter. Pengene vil måtte skaffes til veie ved hjelp av skatteøkninger eller omprioriteringer. Men enda viktigere: Det er høyst usikkert om det vil føre til bedre tannhelse i befolkningen.

Risikoen for store kostnader i alderdommen er en god motivasjon for å gå regelmessig til tannlegen tidligere i livet. Det betyr at innordningen på egenandeler og stønader må være slik at den gir flest mulig et incentiv til å gå regelmessig til tannlegen. Dersom fellesskapet uansett betaler gigantregningen når problemene tårner seg opp, er det ikke så farlig å utsette den kjedelige vedlikeholdsjobben i år etter år. Økonomi er jo ikke den eneste unnskyldningen for å utsette et tannlegebesøk, tross alt.

Å utjevne sosiale forskjeller bør være et kontinuerlig prosjekt, også i tannhelsetjenesten. Billigere tjenester til dem som trenger det mest kan være en god idé. Men de fleste havner i en helt annen kategori: 80 prosent av befolkningen har aldri lånt penger til tannlegebehandling.

Å gjøre tannhelsetjenestene til en del av det vanlige, offentlige tilbudet er både unødvendig og lite treffsikkert. For de fleste vil det nok bare være å bite tennene sammen og dra kortet – også i fremtiden.

Les mer om

  1. Leder
  2. Helsepolitikk
  3. Helse
  4. Økonomi
  5. Skatter og avgifter