Leder

Aftenposten mener: Bruk 100-årsmarkeringen til å slå ring om internasjonalt samarbeid

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel

Frankrikes president Emmanuel Macron besøker militærkirkegården i Les Eparges i forbindelse med hundreårsmarkeringen for slutten av første verdenskrig. Foto: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Den politiske himmelen, verdenspolitisk sett, er skyfri i en grad som ikke har vært tilfelle på mange år», uttalte Norges statsminister Gunnar Knudsen i Stortinget februar 1914.

Fem måneder senere brøt første verdenskrig ut, en militær konflikt som overgikk alt annet verden hadde opplevd til da. Slagmarker som Verdun, Somme og Ypres er blitt stående igjen som symboler den meningsløse nedslaktingen. Da våpenhvilen til slutt trådte i kraft 11.11.1918 kl. 11, lå Europa i ruiner. Det er anslått at mellom 15 og 19 millioner mennesker ble drept.

I forbindelse med hundreårsmarkeringen trekker mange paralleller mellom situasjonen i verden i dag og opptakten til første verdenskrig. Også den gangen var verdensøkonomien tett sammenvevd og globaliseringen på et høydepunkt. Nesten hundre år hadde gått siden Napoleonskrigene rystet Europa. Fred ble nærmest tatt for gitt. Samtidig forrykket Tysklands vekst maktbalansen i verden og utfordret Storbritannias hegemoni.

I dag er det Kina som utfordrer supermakten USA, og forholdet mellom de to landene blir stadig verre. Faren er at verden igjen snubler inn i en konflikt ingen aner rekkevidden av. Under Militærmaktseminaret i regi av NUPI denne uken sa hovedtaler Constanze Stelzenmüller fra tankesmien Brookings, at hun aldri har vært mer bekymret enn hun er nå. Hun frykter at verdens stormakter går inn i en krise nærmest i søvne, ved å stille umulige krav til hverandre og uten å forstå de potensielt katastrofale konsekvensene av hensynsløse uttalelser og handlinger. «Tidvis føles det som vi er i 1913», sa Stelzenmüller.

Første verdenskrig var «krigen som skulle gjøre slutt på alle kriger». Men det tok bare 21 år fra våpenhvilen ble undertegnet, til andre verdenskrig brøt ut. Blant de mange årsakene til at det gikk så galt, er de svært ufordelaktige vilkårene Tyskland måtte gå med på. En annen er at forsøkene på å bygge internasjonale institusjoner for fred og samarbeid, mislyktes.

Først etter 1945 kom FN, EU, WTO og NATO på plass. De er en del av forklaringen på at verden ikke har hatt en storkrig på over 70 år. Dessverre er organisasjonene under betydelig press. Det er særlig bekymringsfullt at USA, landet som bygget opp den liberale verdensordenen, nå aktivt motarbeider den på viktige områder.

Søndagens hundreårsmarkering minner oss på viktigheten av internasjonalt samarbeid og farene ved nasjonalisme og stormaktsrivalisering.

Det er en påminnelse verden trenger nå.

 • NATO-sjefen: – Vi lever i det noen kaller dyp fred. Det betyr at vi ikke kan forestille oss krig, og det er farlig

Les mer om

 1. Internasjonal politikk
 2. Verdensøkonomien
 3. Gunnar Knudsen
 4. Globalisering
 5. Aftenposten
 6. WTO
 7. Konflikt