Leder

Lærdommer fra 2020: Åpenhet gir tillit

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Koronapandemien har satt styringssystemer verden over på prøve. Over natten ble ekstreme tiltak normalisert. Makthavere grep kraftig inn i folks personlige frihet. Også i Norge ble beredskapslover og vide fullmakter tatt i bruk i stor skala.

Skal man få kontroll på en slik situasjon, er likevel det avgjørende hva folk gjør. Forbud, påbud og anbefalinger har bare effekt hvis de etterleves.

Det kan da være naturlig for myndighetene å tenke at kommunikasjonen er nødt til å være tydelig, samordnet og uten særlig rom for tvil. Politiske ledere vil gjerne ønske at fagfolk gjennomgående går god for deres beslutninger. Derfra er veien kort til en logikk som tilsier at åpenhet om det faglige grunnlaget for ulike tiltak, er farlig.

2020 har vist det motsatte. Spesielt Folkehelseinstituttet har fra mars til desember vært åpne om hva de har anbefalt, hva de har visst og hva de er usikre på. Det ble ganske tidlig klart at stengning av skoler og barnehager ikke var et tiltak anbefalt av den smittevernfaglige ekspertisen. Senest rett før jul kom det frem at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var skeptiske til unntaket fra karanteneplikten for utenlandske arbeidere i sommer.

Dette skaper friksjon i myndighetsapparatet. De to faginstansene uttaler seg litt forskjellig for eksempel om hvor viktig dette karanteneunntaket har vært for smittebølge nummer to. Det gjør også jobben vanskeligere for politikerne, som er nødt til å ta ansvar for avveiningene.

Selv om det gjør situasjonen og budskapet mindre oversiktlig, er det bra at dette kommer frem. Åpenhet er mer enn et honnørord som man kan smykke seg med når det passer.

Åpenhet og ærlig kommunikasjon er en ressurs. Det inngir tillit. Og uten tillit til myndighetene, vil ikke folk følge smittevernrådene.

Åpenhet gjør også diskusjonen om tiltakene mer opplyst. Et svakt kunnskapsgrunnlag forsvinner ikke selv om man skulle forsøke å skjule det. Snarere kan tvil gi trygghet for at innvendinger folk selv har, er blitt vurdert.

Det ligger en generell lærdom i dette. Selv når det bokstavelig talt er snakk om liv og død, kan det lønne seg å lufte tvil og usikkerhet. Tross alt er Norge et av landene som har taklet pandemien svært bra. Det har sikkert mange forklaringer.

Men en av dem er åpenbart at folk opplever at de kan stole på informasjonen som kommer fra myndighetene.

Les hele saken med abonnement