Leder

Svekket tillit

Inspektører i Luftfartstilsynet som tidligere har vært ansatt i SAS, og deres familier, flyr gratis med SAS i fritiden. I arbeidstiden skal de blant annet inspisere nettopp SAS.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Ikke hemmelig»; «ikke noe habilitetsproblem»; «slik har det vært i evig tid», sier lederen for Luftfartstilsynet, Heine Richardsen.

Ordbruken er ikke ny. I 1977 det ble avslørt at statsråder i evig tid, les siden reorganiseringen av SAS i 1951, hadde hatt «blåkort»: De fløy gratis privat over hele verden. –Flyene går jo uansett, som daværende statsråd Per Kleppe sa i en udødelig uttalelse.

Overraskelsen var stor da det seks år senere ble avslørt at sjefene i Luftfartsverket fortsatt hadde kort som ga rett til en familiereise i året. Dessuten ble det delt ut 200 gratisreiser til fotfolket. Luftfartsdirektør Erik Willoch forsvarte ordningen med lignende ord som Richardsen nå bruker.

Nærmere 30 år senere har NRK brukt flere måneder på å dra informasjon ut av Luftfartstilsynet. Nå sier tilsynsdirektør Richardsen at ordningen med fribilletter til luftfartsinspektørene med en bakgrunn i SAS «har vært vurdert som en del av den enkeltes pensjonsavtale» med SAS.

La oss håpe det er slik. Det ville nærme seg korrupsjon hvis inspektørene mottar en personlig fordel som SAS står juridisk fritt til å trekke tilbake.

Men uansett må det være godt med luft mellom tilsynet og flyselskapene. Det dreier seg om tillit. Det må en tilsynsdirektør skjønne.

Les mer om

  1. Ledelse