Leder

Aftenposten mener: Bevæpnet politi må være unntakstilstand

 • Aftenposten Redaksjon

afp000804160-e16mSQttLA.jpg Foto: Roald, Berit

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Uniformert politi kan de neste fire ukene bære pistol i daglig tjeneste. Bakgrunnen er økt sannsynlighet for et terrorangrep begått av ekstreme islamister mot uniformert personell som politi og soldater.

Dette trusselbildet fremstår som så alvorlig at justisministerens tillatelse til generell bevæpning virker forsvarlig. Men vi ønsker ikke en snikinnføring av bevæpnet politi i Norge. Den neste måneden, og eventuelle forlengelser av vedtaket om generell bevæpning, er en unntakstilstand.

IS et drivhus for voldelige islamister

Fremveksten av den islamske staten (IS) i Irak og Syria har skapt et drivhus for islamister med vilje og evne til å begå terrorangrep mot vestlige land som Norge.

Ifølge PST er antallet nordmenn som har sluttet seg til IS trolig høyere enn tidligere antatt. Og det er nå bekreftet at flere norske islamister har vendt tilbake til Norge fra Syria.

Det er bakgrunnsteppet når Politiets sikkerhetstjeneste (PST), ifølge Dagbladet, nå anslår at det er mellom 60 og 90 prosent sannsynlighet for et terrorangrep mot Norge det neste året. Trusselen skal være rettet spesielt mot uniformert personell.

Bevæpnet politi bør derfor forbli noe vi kun tyr til i nøye avgrensede perioder

Denne informasjonen stammer fra en hemmelig rapport. Det gjør det umulig å vurdere premissene for sannsynlighetsvurderingen. Tidligere informasjon fra PST har også vært uklar når det gjelder hva som konkret gjør PST langt mer urolig nå enn tidligere. Derfor er det vanskelig å vurdere om vedtaket om å bevæpne politiet står i et rimelig forhold til endringene i trusselbildet.

Basert på det vi så langt vet om IS og norske islamisters kontakt med IS, åpner vi for at midlertidig bevæpning av politiet er tilstrekkelig godt begrunnet.

Ikke normaltilstand

Men en slik konklusjon må følges av en klar advarsel:

Krefter i begge regjeringspartiene vil bevæpne politiet på permanent basis. Politiets Fellesforbund vedtok på sitt landsmøte høsten 2012 å si ja til generell bevæpning.

Det er derfor viktig å være på vakt mot miljøer, både i politikken og i politiet, som kan la seg friste til å forlenge unntakstilstanden som nå er innført i håp om at den etter hvert blir en normaltilstand. Slik kan det skje en tilvenning som gjør at vi som ikke ønsker et varig, bevæpnet politi etter hvert får mer og mer av bevisbyrden.

Politiet avhengig av tillit

De som jobber med sikkerhet har stor makt til å definere trusler basert på informasjon som bare delvis er tilgjengelig for allmennheten. Det krever tillit. Tøyer Justisdepartementet, politiet og etterretningstjenestene den tilliten, mister de den også svært lett. Det er ille for alle, også myndighetene selv. De er helt avhengige av tillit – blant annet for å få ryggdekning for ekstraordinære tiltak når det virkelig gjelder.

De kreftene som ivrer for et bevæpnet politi, må ikke bruke disse unntakstilstandene som en brekkstang

Det må dessuten være et tankekors også for våpenforkjempere i politiet at terrorgrupper som IS nettopp lykkes dersom de klarer å spre nok frykt til å endre samfunnet, for eksempel i spørsmålet om bevæpnet politi.

Bevæpnet politi bør derfor forbli noe vi kun tyr til i nøye avgrensede perioder og når truslene oppleves som svært reelle. De kreftene som ivrer for et bevæpnet politi, må ikke bruke disse unntakstilstandene som en brekkstang for å innføre bevæpnet politi på permanent basis i Norge.

Les også:

 1. Les også

  Jan Arild Snoen bommer – to ganger

 2. Les også

  Aftenposten mener: Nei til snøscooter-liberalisering

 3. Les også

  Aftenposten mener: KrF og Venstre har trukket Regjeringen i riktig retning på viktige områder.

 4. Les også

  Aftenposten mener: Riktig at Obama skjærer igjennom

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politiets Fellesforbund håper på støtte til bevæpning

 2. SID

  I Sverige skader politiet fire ganger så mange borgere sammenlignet med Norge

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Ubevæpnet politi bør være det normale

 4. KOMMENTAR

  Ja til et ubevæpnet politi.

 5. NORGE

  Politidirektoratet: Operativt politi i hele landet skal være bevæpnet under 17. mai-feiringen

 6. NORGE

  Amundsen vil gjøre det enklere å punktbevæpne politiet