Leder

Aftenposten mener: Ingen Oslo-pakke uten E18-utbedring

  • Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentatorgruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen
OPT__27R7537copy_doc6lrls003z6r99jee9ft_doc6pthalsgr6bnu4ql3m4-Znt69aynnn.jpg
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne helgen starter siste innspurt i forhandlingene om Oslopakke 3. De må føre til at Oslo-regionen får en ny, oppdatert plan for bygging av veier og kollektivtrafikk – inkludert en modernisert E18 vestover.

Oslopakke 3 er av enorm betydning. Store deler av det som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus, finansieres gjennom avtalen.

Må bli enige

Pakken er et puslespill der ingenting er på plass før alt er det. Enighet krever kompromisser på tvers av kommunegrenser, fylkesgrenser og partier. Løftes en av bitene ut, settes hele avtalen i spill.

Derfor er det ikke noe alternativ ikke å bli enige. Ryker avtalen, kan det få dramatiske konsekvenser også for prosjekter det ikke hersker stor uenighet om, som f.eks. at ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum må prioriteres.

  • Les vår reportasje om forhandlingene her

E18 må utbedres

Signalene før siste runde går i retning av at den omstridte E18-utbyggingen gjennom Asker og Bærum blir realisert, men at den trolig blir noe nedskalert sammenlignet med de planene som ligger på bordet i dag.

Det er en løsning vi lever godt med.

Dette er landets mest trafikkerte veistrekning med en foreldet trasé. Fremkommeligheten er ofte håpløst dårlig. En Oslopakke 3 uten utbedring av E18 er urealistisk og lite fremtidsrettet.

Klimamålene legger nye premisser

Byrådet i Oslo motsetter seg alle utbedringer som kan føre til økt trafikk inn til Oslo. Holdningen er forståelig i lys av de ambisiøse målene for reduksjon av klimagassutslipp.

Klimamålene legger nye premisser for E18-utbyggingen. Helhetlige buss— og sykkeltraseer må forbli en bærebjelke i prosjektet. Utbyggingen må også ses i et byutviklingsperspektiv som legger til rette for vekst i bylignende sentra nær kollektivknutepunkter. Dette er et tungt argument for tunnel gjennom slike sentra selv om det er dyrt.

Vi mener imidlertid det er galt å avvise enhver økning av fysisk veikapasitet slik byrådet gjør. Parkeringsbegrensninger, rushtidsavgift og andre tiltak kan begrense hverdagstrafikken inn til Oslo selv om kapasiteten blir bedre. Her ligger det et politisk rom som byrådet og Miljøpartiet De Grønne burde utnytte i stedet for å stille et ultimatum som de trolig må bite i seg.

Dysfunksjonelle grenser

Er det noe den langdryge tautrekkingen om Oslopakke 3 har vist, så er det at Oslo-området må betraktes som én region.

Fornebubanen er offer for katastrofal politisk treghet blant annet fordi Akershus fylkeskommune skal eie den delen av skinnegangen som ligger i Akershus. Det siste nå er at banen ikke åpnes før i 2024/25 fordi reguleringsarbeid, forprosjekt og prosjektering har ventet på et vedtak om hvem som egentlig skal være byggherre. Og det har det vært vanskelig å bli enige om nettopp fordi banen krysser en kommune- og fylkesgrense.

Grensen mellom Oslo og Akershus er ikke justert siden 1948 og er i dag landets minst funksjonelle. Vi ser det gang på gang, på områder som boligbygging, arealdisponering og kollektivtrafikk: Utfordringene går på tvers av dagens kommune- og fylkesgrenser, og gjør beslutningsprosessene unødig skjøre, kompliserte og lite tillitsvekkende. Beslutninger treffes tilsynelatende på bakrommet, og politiske markeringer er viktigere enn helhetlige løsninger.

Oslo-regionen vil i årene fremover få en befolkningsvekst som vil forverre problemet med dysfunksjonelle kommune- og fylkesgrenser. Nye og færre grenser vil tjene befolkningens interesser. Det haster.

Les også

  1. Fornebubanen blir en egen etat: - En løsning ingen ønsker seg

  2. Ingen E18-løsning før over 17. mai - men flere baner klare

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Oslopakke 3