Leder

Aftenposten mener: Europarådet må være prinsippfast om folkeretten

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Russlands president Vladimir Putin og Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland i Kreml i Moskva.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

For tre år siden mistet Russland stemmeretten i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) etter at landet hadde invadert og annektert den ukrainske halvøya Krim.

Russland ble med i Europarådet i 1996. To år senere ratifiserte Russland menneskerettsdomstolen, og siden den gang har landet tapt over tusen saker i Strasbourg. Russland er et av landene som blir innklaget oftest.

Dersom domstolen kommer frem til at et land har brutt menneskerettighetskonvensjonen, må landet betale kompensasjon til vedkommende som klaget inn saken, rette opp menneskerettighetsbruddet som ble begått mot vedkommende, og ikke minst: endre lovverket eller systemet som førte til bruddet på menneskerettighetene, slik at det ikke skjer igjen.

Menneskerettighetsadvokaten og jusprofessoren Bill Bowring sa tidligere i år til Aftenposten at Russland nærmest alltid betaler kompensasjon, og at myndighetene i flere tilfeller forsøker å endre lovverket slik at det skal være i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Likevel er det store utfordringer. I saker som omhandler brudd på grunnleggende menneskerettigheter, som rett til forsamlingsfrihet og en rettferdig rettssak, unnlater Russland å følge opp dommene.

Les også

Anklager Jagland for å gjøre knefall for Russland. Han gir Putin en propagandaseier, hevder politikere.

Nå krever russiske myndigheter likevel å få igjen stemmeretten i PACE, og skal man tro Financial Times, reiser Europarådets leder Thorbjørn Jagland rundt i Europa og advarer om at Russland kan komme til å forlate menneskerettighetsorganet dersom landet ikke får stemmeretten tilbake.

Det er uheldig. Det er diskutabelt hvor lurt det var å frata Russland stemmeretten i utgangspunktet. Men å ta landet inn igjen nå, vil oppfattes som en seier som Russland ikke kan få. For et lite land som Norge, med Russland som nærmeste nabo, er det spesielt viktig at det ikke blir aksept for å bryte folkeretten på denne måten.

Den danske PACE-delegasjonen skriver i et brev til Jagland at Europarådets generalsekretær går på akkord med organisasjonens demokratiske standarder ved å la Russland få igjen stemmeretten uten å ha innfridd noen av kravene som var årsaken til at sanksjonene ble innført: Å trekke støtten til separatistene i Øst-Ukraina og avslutte okkupasjonen av Krim.

Den danske delegasjonen treffer spikeren på hodet. Å gi Russland stemmeretten tilbake, kan vanskelig tolkes som noe annet enn et knefall for Putin og beslutningen om å invadere Krimhalvøya.

Menneskerettighetsdomstolen må være ufravikelig i å respektere folkeretten. Europarådet og dets generalsekretær bør være like prinsippfast.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Europarådet