Leder

Aftenposten mener: En velfortjent og tidsriktig fredspris

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, med bilder av prisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege. Da tildelingen ble offentliggjort, hadde hun ikke kommet i kontakt med noen av dem.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Årets tildeling av Nobels fredspris kan hverken regnes for å være særlig overraskende eller kontroversiell. Den plasserer seg trygt innenfor statuttene i Nobels testament, ettersom den dreier seg om kampen mot seksualisert vold som våpen i krig og konflikt.

Den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege har vært nominert en rekke ganger tidligere. Han har i årevis arbeidet utrettelig med å behandle ofre for seksualisert vold i den kongolesiske konflikten. Dette kliniske arbeidet har gått hånd i hånd med hans virke som menneskerettighetsaktivist. Han har dokumentert overgrep og bidratt til å stille krigsforbrytere til ansvar. Han har lagt press på kongolesiske myndigheter så vel som verdenssamfunnet for å gjøre mer for å stoppe dette alvorlige og svært utbredte problemet.

Nadia Murad er jesidi-kvinnen som modig har fortalt om sin skjebne som voldtektsslave under IS. Siden har hun gjennom FN-systemet kjempet for andre ofres rettigheter. Hun er blitt et sterkt symbol på kraften som ligger i at ofre for overgrep selv står frem og forteller verden om grusomheter begått mot dem.

Foruten den primære begrunnelsen, er det også positivt at prisen bidrar til oppmerksomhet om den nær endeløse konflikten i Kongo, samt etniske minoriteters stilling i konfliktområder.

Ett av de første spørsmålene Nobelkomiteens leder fikk etter offentliggjøringen, var i hvilken grad #metoo-bevegelsen har spilt inn på beslutningen. Berit Reiss-Andersen svarte da, ganske riktig, at det er en vesentlig forskjell på krigsforbrytelser og den problematikken #metoo belyser.

Samtidig er det berøringspunkter. Prisen hedrer en kvinne som selv har stått frem og fortalt om de overgrep hun har vært utsatt for. Det er den samme dynamikken som har vært kjernen i #metoo-bevegelsen. At dette har preget samfunnet det siste året, har naturligvis ikke gått upåaktet hen i Nobelkomiteens arbeid.

Årets tildeling vil forhåpentlig bidra til å forsterke den internasjonale innsatsen mot det alvorlige problemet seksualisert vold mot kvinner utgjør. Viktige virkemidler er å stille gjerningsmenn til ansvar og å ivareta ofrenes rettigheter, men også å iverksette preventive tiltak i konfliktområder.

Nobelkomiteens uforutsigbarhet over tid er en av prisens styrker. Årets pris går til en av forhåndsfavorittene, og må derfor sies å være blant de mer forutsigbare tildelingene. Den er ikke desto mindre svært velfortjent.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Nobels Fredspris
  3. Krig
  4. Overgrep