Aftenposten mener: Ta ikke toget tilbake til monopolet

Vy kjører billigere etter anbudskonkurranser. Det bør regjeringen ta som en vekker.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Konkurranse presser prisene ned. Også på jernbanen. Det har kampen om den såkalte Trafikkpakke 4 tydelig vist.

Seks selskaper konkurrerte om å få drive syv jernbanelinjer rundt Oslo. Britiske Go-Ahead la seg lavest i pris. Vy, det tidligere NSB, var nest billigst. Faktisk lovet Vy å kjøre for 600 millioner kroner mindre i året enn de gjør i dag.

I desember ble konkurransen stanset. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ville gi oppdraget direkte til Vy og/eller Flytoget. Overraskende var det ikke. Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk begge til valg på å stoppe videre konkurranseutsetting av jernbanen.

Stoppmeldingen var sur for selskaper som hadde lagt mye tid og penger i sine tilbud. Men de visste at konkurransen kunne bli avblåst. Jernbaneverket hadde gitt dem beskjed om at de deltok på egen kostnadsrisiko.

Så hva står igjen etter dette? Er jernbanen på vei tilbake til monopoltiden der ett selskap hadde hånd om alt?

Svaret er nei. Etter Solberg-regjeringens jernbanereform vil en flora av nye statsforetak drive videre, i hvert fall en god stund til. AS Mantena har vedlikeholdet. AS Entur selger billetter. AS Norske Tog leier ut vogner. Britiske Go-Ahead trafikkerer Sørlandsbanen og Jærbanen. Svenske SJ kjører på Dovrebanen og Nordlandsbanen. Ikke minst har Flytoget gjennom mange år markert seg som en kompetent aktør.

Regjeringen vil ha færre selskaper, enklere organisering og mindre risiko for ansvarspulverisering. Men den bør ikke se seg tjent med å knuse all konkurranse. Pristilbudet for østlandstrafikken fra Vy er en vekker. Selskapet ville neppe ha klart å underby seg selv hvis det ikke var redd for å miste hele anbudet til andre.

Statsråd Nygård sier til Aftenposten at staten skal være en krevende innkjøper, konkurranse eller ikke. Pris er ikke alt. I den avlyste anbudskonkurransen skulle pris telle 30 prosent, kvalitet 70 prosent. Men penger spart på togdrift frigjør midler til vedlikehold og oppgradering av jernbanenettet. Det vil vekke oppsikt, dersom staten ender opp med å tilby mer til Vy enn hva selskapet selv foreslo da det var utsatt for konkurranse.