Leder

Aftenposten mener: Vi må nå tro at Ringeriksbanen faktisk kommer

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Ringeriksbanen er en togstrekning som intet menneske hittil har prøvd, men som har levd et slags liv i offentlig forvaltning i 100 år.

De eldste planene for en ringeriksbane, vel bevart i det tidligere jernbaneverket Bane Nor, daterer seg fra 1920. I de påfølgende 70 år skjedde lite med saken, men siden 1990-tallet har Ringeriksbanen vært skrevet med stor R som et helt konkret prosjekt i samferdselspolitikken.

Å si at banen er blitt utsatt og skjøvet på flere ganger, er en underdrivelse. Men 27. mars var en merkedag, muligens noe så viktig som en før-og-etter-dato for prosjektet:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss og ny firefelts motorvei fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

Planen omfatter en 23 kilometers jernbanetunnel fra Jong ved Sandvika til nye Sundvollen stasjon. Reisetiden med tog mellom Oslo og Hønefoss, og dermed også mellom Oslo og Bergen, reduseres med nær en time.

Fra Sandvika til Hønefoss vil det ta bare 20 minutter med tog. Sammenholdt med den helt nødvendige veiutbyggingen over Sollihøgda knyttes Ringerike til Stor-Oslos bo- og arbeidsmarked på en ny og fornuftig måte.

Protestene har vært mange underveis. Jernbanen og motorveien kommer til å skjære gjennom verdifulle jordbruks- og våtmarksområder. Staten lover omfattende «økologisk kompensasjon». Et eget nydyrkingsfond skal kompensere for tap av dyrket mark. Det må forutsettes at dette følges skikkelig opp, og ikke bare ender som grønnsukring av plandokumentene.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E 16 opererer med anleggsstart 2021/22, ferdigstillelse 2028/29 og en prislapp på 34 milliarder kroner. Den potensielle gledesdreperen ligger nå som før i ordet «finansieringsvedtak».

Vanskelige grunnfold og galopperende kostnadsoverslag har satt en kraftig brems på jernbaneutbyggingen i Østfold. Faren er stor for at også Ringeriksbanen kan bli skjøvet ut i tid. Men det ligger en tung forpliktelse i pressemeldingen fra Kommunaldepartementet og Samferdselsdepartementet. Kommunalminister Nikolai Astrup fastslår at de nå «endelig» har en plan som gjør at prosjektet kan realiseres.

Ringeriksbanen må nå være et spørsmål om når, ikke om.

Les hele saken med abonnement