Leder

Aftenposten mener: Svakt forsvar for støtte til Human Rights Service

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Erna Solberg (H) forsvarer støtten til organisasjonen Human Rights Service (HRS) i et intervju med Klassekampen.

Hun vedgår at organisasjonen de senere årene har henfalt til «mer av generell innvandrer- og muslimkritikk», i motsetning til tidligere tiders arbeid med å bekjempe æresrelatert vold.

Men likevel er støtten «et spørsmål hvor snever og politisk korrekt bevilgningene over statsbudsjettet skal være», mener statsministeren.

Dette er en underlig tilnærming til statsstøtte. Hvor politisk korrekt eller ukorrekt en organisasjon er, bør ikke avgjøre om noen fortjener statsstøtte. Offentlige midler bør brukes slik at de best kan oppnå et gitt mål.

Dette er statsministeren selv inne på når hun i samme intervju sier at «det kan være at man kritisk skulle gått gjennom flere organisasjoner som mottar penger på samme vilkår som HRS».

Problemet for Solberg er jo at det nettopp var det som skjedde i 2016.

Fagetaten IMDI gikk kritisk gjennom støttemottagerne i ordningen for nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet. Etaten konkluderte klart med at HRS ikke oppfylte kravene. Regjeringen svarte med å endre kravene til nasjonale ressursmiljøer slik at HRS kunne falle innenfor.

Ordningen sorterer under Kunnskapsdepartementet. Men i fjor ble tildelingen flyttet ut av ordningen og over på Justisdepartementets budsjett. Støtten i inneværende statsbudsjett kommer altså uten noen kjente vilkår. Departementet mer eller mindre forærer HRS disse pengene, ulikt de fleste andre tilskuddsmottagere.

Formelt sett skjer bevilgningene over en budsjettpost HRS deler med Norsk senter for informasjonssikring, men det er neppe dem Solberg sikter til at også trenger en kritisk gjennomgang.

I realiteten har statsstøtte til Human Rights Service vært en viktig kampsak for Frp, som har vært organisasjonens politiske våpendragere helt siden den første statlige bevilgningen i 2002. Hva man får igjen for det, er tydeligvis mindre viktig.

Støtten var kontroversiell også gjennom åtte rødgrønne år.

Men det er en stor forskjell mellom en organisasjon som en gang i tiden dokumenterte overgrep og utførte prosjektoppdrag med en viss kvalitet, og dagens HRS, som i grunnen er en angstbitersk og nokså fanatisk blogg.

Politisk ukorrekt eller ei – terskelen for å motta statsstøtte bør være langt høyere.

Les hele saken med abonnement