Leder

Kommuner i nødvendig forandring

  • Lederartiklene Skrives Av Medlemmer Av Kommentargruppen. Den Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) kommer ikke langt i kommunereformen uten pressmidler. Foto: Roald, Berit

Enkeltkommuner kan ikke ha veto i prosesser som handler om hvordan Norge skal styres

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I HØST ble kommunereformen erklært nærmest død, eller i hvert fall som liggende på det siste.

Da 2015 nærmet seg slutten, og året skiftet til 2016, våknet reformen til live igjen.

Håpet er at det kan ende i et kommunekart som gjør kommunene rustet for større oppgaver og trangere økonomiske rammer. Norsk økonomi er i endring, og det vil også kommunene merke.

IFØLGE Kommunal Rapport er 89 kommuner enige om en intensjonsavtale om sammenslåing. 148 forhandler eller skal begynne å forhandle. 122 utreder og sonderer, og 58 kommuner har konkludert med at de fortsetter på egen hånd.

Mye av dette skal legges frem for folkeavstemning, noe som kan føre til færre sammenslåinger.

Håpet er at gode sammenslåinger ikke stoppes her, selv om debatten om kommunereform ofte er sterkt preget av kjennskap til det vi har, og mindre av hva vi trenger i fremtiden.

DENNE UKEN har kommunalminister Jan Tore Sanner (H) fått sterk kritikk for sine endringer i kommunenes inntektssystem, og særlig argumentet om at det først og fremst er administrasjonen som rammes, og ikke tjenestene.

Det er ikke enkelt å knytte hver enkelt krone til det ene eller det andre, men poenget ligger egentlig ikke her. Kjernen er hvorvidt statsråden og stortingsflertallet er villig til å bruke mer enn flotte ord for å få til politisk endring, en endring som på ingen måte kommer av seg selv.

Litt av problemet til Sanner er utydelighet rundt behovet for å overstyre kommunenes vilje. Han kan ikke gå lenger enn Stortinget tillater, men formuleringen om frivillighet med få, begrensede unntak, åpner for mange tolkninger.

Det ærlige er å slå fast at det blir for få sammenslåinger uten en eller annen form for press, og da er inntektssystemet et fornuftig virkemiddel.

Sanner vil ikke bruke ordet "tvang", men det er neppe mulig å komme utenom i enkelte tilfeller.

KOMMUNENE jobber godt med utredninger og samtaler nå, og håpet er at det gir resultater. Norge trenger færre og større kommuner som kan løse større oppgaver.

Bo— og arbeidsmarkedsregioner utvides som følge av bedre infrastruktur, og kommunegrensene blir stedvis kunstige. Overordnet regulering for å tilrettelegge for næringsutvikling blir lettere med færre kommunegrenser. Muligheten for å bygge sterke fagmiljøer innenfor barnevern og velferdstjenester økes med større kommuner. Interkommunalt samarbeid har vært et svar på blant annet det siste, men svaret er ikke godt nok. Det blir for uoversiktlig og for fjern fra politikerne på viktige områder.

MANGE LOKALPOLITIKERE ser dette, og jobber for å endre kommunekartet.

Arbeidet de gjør sammen med sine naboer skal mange steder legges frem for folkeavstemninger, og hypotesen er at flere kommuner vil ende opp med flertall mot sammenslåing.

Spørsmålet er hva Regjeringen og stortingsflertallet gjør da. Når skal de folkevalgte overstyre lokale folkeavstemninger, og når skal de la dem stå? Og er det riktig at enkeltkommuner skal ha veto i prosesser som handler om langt mer enn kommunen isolert, som handler om hvordan Norge skal styres? Svaret på det siste er nei, akkurat som ingen kommuner kan si nei til lover eller andre pålegg som kommer fra Stortinget. Helheten må forvaltes der, og den kan ingen kommuner eie, uansett størrelse.

Les mer om

  1. Ledelse