Aftenposten mener: Useriøst å si nei til å snakke laks med Vedum

Det finnes dem som aldri får finansministeren i tale.

Salmar-sjef Gustav Witzøe og Trygve Magnus Slagsvold Vedum var i samme TV-studio, men snakket ikke sammen.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Gustav Witzøe fra Frøya, mangemilliardær og leder av havbruksselskapet Salmar, skulle fredag ha vært på møte i Finansdepartementet. Han var invitert dit, sammen med de andre lederne fra landets fem største havbruksselskaper.

Men Witzøe sa blankt nei til å komme. Det fikk holde at han torsdag sto ved siden av finansminister Trygve Slagsvold Vedum i «Debatten» hos Fredrik Solvang i NRK. Der snakket de to ikke med hverandre i det hele tatt. De ga bare hver sin versjon av grunnrenteskatten som næringen blir påført fra årsskiftet.

Sjelden har man hørt to mer sprikende fortellinger om hva den nye skatten vil bety. Skal man tro Vedum og fiskeriminister Bjørnar Skjæran, er poenget bare at de rikeste blant oss må tåle å bidra litt mer til fellesskapet. Skatten skal bli forutsigbar og trygg og stort sett bare ramme de større aktørene med de største overskuddene.

Witzøe så det annerledes. Han brukte en av sine ytterst sjeldne TV-opptredener til å fastslå at grunnrenteskatten er «et svik mot en hel næring». Bedriftslederne vil bygge gode lokalsamfunn, men tynes brått av en helt ny og dårlig planlagt skatt. Langs kysten hagler permitteringsvarslene.

I denne saken er det så langt regjeringen, ikke næringen, som har kommet med de beste argumentene. Olje- og gassnæringen betaler en svært høy skatt for å få nyttegjøre seg fellesskapets verdier under havbunnen. På samme måte må også havbruksnæringen kunne beskattes for sin bruk av fellesskapets fjorder og kyst.

Regjeringen har sendt grunnrenteforslaget på høring, med svarfrist 4. januar. Skatten får flertall i Stortinget, men fortsatt er det mulig å påvirke de tekniske og praktiske sidene ved den. Da er det ikke bare uklokt, men direkte useriøst av næringens største selskaper å si nei til å møte finansministeren for samtaler.

Witzøe ville heller sende næringsorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene. Invitasjonen til de fem største foretakene ble utlagt som et forsøk på å splitte bransjen. Til jordbruksforhandlingene er det Bondelaget, ikke enkeltbønder som inviteres, sa Sjømat Norges Geir Ove Ystmark i NRKs Politisk kvarter. Sammenligningen treffer dårlig. Årvisse forhandlinger om bøndenes inntekter er noe helt annet enn et høringsmøte om en skattereform.

Men et møte ble det. Statsråd Vedum kastet en gulrot til organisasjonene: Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser, eller markedspriser på laks, som grunnlag for skatten. Det skal fjerne litt av bransjens frykt for å betale mer i skatt enn de reelle inntektene tilsier. Det er bra. Og så må samtalene fortsette uten at noen melder seg ut.