Barnevern og politi må gå skånsomt frem

  • Aftenposten Redaksjon
Linda og mannen valgte å kjempe mot barnevern og politi da hun ble siktet for å ha brukt vold mot sønnen sin. Hun er anonym i denne artikkelen av hensyn til barna og egen jobb.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det vanligste er at for få gjør for lite, for sent, når barn utsettes for vold eller overgrep.

Denne uken har vi fått nok en påminnelse om det.

Fem søsken har stevnet Sandefjord kommune for omsorgssvikt og krever nærmere 25 millioner kroner i erstatning. Barnevernet mottok minst tolv bekymringsmeldinger om familieforholdene mellom 2005 og 2009, men sakene ble henlagt.

Samtidig har Aftenposten i flere saker vist hvor inngripende det er når barnevern og politi går for hardt til verks ved mistanke om at barn utsettes for vold fra sine nærmeste.

"Linda" fra Ski utenfor Oslo kastet i fjor et håndkle i ansiktet på sin sønn på fem år. Moren ble hentet på jobben av politi i skuddsikker vest og havnet deretter på glattcelle. Etterforskningen endte i påtaleunnlatelse betinget av to års prøvetid.

Barneombudet fort enøyd

Barneombud Anne Lindboe kommenterer saken ved å mane foreldre til å tåle slike hardhendte ydmykelser.

"Voksne må tåle at det meldes bekymring, at vi kan bli krenket og bli sett i kortene av andre", sier Lindboe til Aftenposten.

Det største problemet i bekjempelsen av vold mot barn, er utvilsomt at for få melder fra om sin bekymring for sent.

Det har barneombudet rett i.

Men en slik formaning til voksne om bare å holde ut, blir fort enøyd.

Når mistenkte hentes på arbeidsplassen, når barna hentes i barnehagen, etterlater det lett et stigma som ikke forsvinner selv om saken henlegges.

Det viktigste, og vanskeligste, poenget er derfor et annet enn det barneombudet trekker frem.

Flere vil kvie seg for å kaste mistanke

Dersom flere barn som utsettes for vold og overgrep skal få hjelp, er barnevern og politi avhengig av høy tillit til at de forvalter sin makt og sitt oppdrag på en klok måte. Færre vil ta kontakt med sin bekymring for utsatte barn dersom ikke myndighetene går så skånsomt frem ved mistanke om vold som overhodet mulig.

I de aller fleste tilfeller er det dessuten slik at selv om det avdekkes vold, skal barna fortsatt forholde seg til sine biologiske foreldre. Og foreldre som trenger hjelp, trenger et minimum av tillit til myndighetene som skal hjelpe.

Derfor er den viktigste lærdommen fra saker som "Lindas" ikke at voksne må tåle mer. Slike saker viser heller hvor avgjørende det er at barnevernet og politiet opptrer skjønnsomt og skånsomt i arbeidet med å avdekke familievold.

Det tjener i de fleste tilfeller også barna best på lengre sikt.

Stoler ikke på barnevernets skjønn

Det er etter hvert mange vitnesbyrd om dårlig skjønnsutøvelse i barnevernet. Det gjør at ingen kan slå seg til ro med at en etat som har så stor makt, skikker seg slik den bør.

Det er lite betryggende at Follo politidistrikt i saken mot "Linda" mener alt var i sin skjønneste orden og at "pågripelsen ble gjennomført på en skånsom måte".

I stedet for å bruke denne anledningen til å rette pekefingeren mot foreldre, burde alle som er opptatt av å beskytte barn mer effektivt mot vold heller minne om hvor viktig det er at barnevern og politi ikke bare opptrer formelt korrekt, men også klokt og anstendig.