Viktig å hindre sivile tap i Libya

I HØYT TEMPO arbeidet FNs sikkerhetsråd seg torsdag kveld frem til en resolusjon om å opprette en flyforbudssone over Libya og ta i bruk «alle nødvendige tiltak» for å beskytte sivilbefolkningen.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De hardt pressede opprørerne som kjemper mot Muammar al-Gadafi har fått nytt håp om å unngå et blodig nederlag. Diktatoren har svart med trusler om en storkrig i Middelhavsområdet.

FN-vedtaket ble mulig fordi USAs president Barack Obama etter lang betenkningstid sluttet seg til kravene fra Storbritannia og Frankrike om å slå til mot Gadafi. Samtidig unnlot Kina og Russland å bruke sin vetorett. I stedet avsto de to fra å stemme. Avsto gjorde også det sentrale NATO— og EU-medlemmet Tyskland, en avgjørelse som avslører en dyp skepsis til den franske og britiske Libya-aktivismen.

NORGE har hele tiden understreket nødvendigheten av at en aksjon måtte være basert på støtte fra Sikkerhetsrådet og være begrunnet med behovet for å beskytte den libyske befolkningen mot sin egen regjering. Disse betingelsene er nå oppfylt.

Etter vår mening er det naturlig at Norge svarer positivt på en henvendelse om å bidra militært, i den utstrekning det er behov for vår støtte.

Diskusjonen om å gripe inn i Libya har strukket seg over flere uker. De mildt sagt blandede erfaringene fra Afghanistan og Irak har virket som en advarsel mot å kaste seg ut i en ny militær operasjon.

Gjennombruddet kom da Den arabiske liga sluttet seg til kravet om at Gadafi måtte stanses. Det er avgjørende at arabiske land spiller en sentral og godt synlig rolle i det som nå skjer. Det vil virke meget negativt i den muslimske verden dersom aksjonen i Libya fremstår som en vestlig maktdemonstrasjon.

Gadafi har mange ganger vist at han er i stand til å opptre hensynsløst mot sin egen befolkning. Sivile kan bli tatt som gisler og truet på livet. Det øker også faren for sivile tap at militære installasjoner ofte er plassert i eller nær boligområder.

VÅRT HÅP er at Gadafis gjenværende tilhengere snart vil innse at overmakten er for stor og at det eneste fornuftige er å oppgi kampen. Slik kan et nytt styre bli etablert uten unødvendige tap av menneskeliv og materielle verdier. Dessverre kan vi ikke regne med at et maktskifte går så raskt og smertefritt. Det første angrepet kan bli starten på et langvarig, omfattende og kostbart engasjement.

Nå er det ingen vei tilbake før Gadafi er styrtet.