Leder

Aftenposten mener: Helligdagen er ingen hellig ku

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Størrelsen på den såkalte Brustad-bua foreslås å endres fra maksimalt 100 til 150 kvadratmeter – altså samme størrelse som bensinstasjoner.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter valget er det ikke flertall for en generell åpning for søndagsåpne butikker i Norge. Det er heller ikke flertall for den andre, enkle løsningen: Et generelt forbud mot søndagsåpne butikker.

Med dette i mente leverte utvalgsleder Erling Lae torsdag sin innstilling til endringer i regelverket. Utvalget har vært bredt sammensatt, og har levert et grundig og nyansert bidrag i en debatt som i Norge føres med svært høy intensitet.

Ideelt sett bør utredningen bidra til at debatten blir mindre opphetet, selv om det virker mye å håpe på. Bare dager før utvalget la frem sin utredning, fremmet nemlig Arbeiderpartiet et forslag om at regjeringen skal ”legge til grunn at dagens bestemmelser i helligdagsfredloven skal ligge fast”.

Det er et underlig utspill som viser begrenset vilje til å lytte til argumenter og avveininger hos utvalget. Hvis dagens bestemmelser skal ligge fast, vil jo ingenting endres.

Men med det hullete, inkonsekvente og dels konkurransevridende regelverket som eksisterer i dag, kan det åpenbart gjøres forbedringer. Åpningen for hagesentre fremstår ulogisk, unntaket for «turiststeder» praktiseres vilkårlig. Og i denne søte juletid er som kjent det meste åpent på søndager.

Utvalgets flertall har foreslått noen mindre liberaliseringer i regelverket, som samlet fremstår mer fornuftige enn dagens regelverk.

De viktigste er at størrelsen på den såkalte Brustad-bua, altså kiosker og dagligvarer som tillates å holde åpent, heves fra maksimalt 100 til 150 kvadratmeter – altså samme størrelse som bensinstasjoner. I tillegg foreslås at alle butikker på samme størrelse – altså uavhengig av bransje – kan holde åpent mellom klokken 13 og 19 på søndager. Til gjengjeld forsvinner unntakene for campingplasser og hagesentre. Forslaget om at det er departementet og ikke fylkesmennene som skal følge opp regelverket vil også sikre større likebehandling.

Det er likevel problematisk at ideen om ulike regler for ulike bransjer fortsatt opprettholdes. Og at såkalte turiststeder fortsatt vil spesialbehandles er lite konsekvent.

Alle hensyn ivaretatt, ikke minst forbrukernes, ville det fornuftige være å gi en generell adgang for butikker til å tilby sine varer på søndager, eventuelt med en størrelsesbegrensning for å hindre at søndag blir IKEA-dag.

Når det ikke er politisk flertall for en vesentlig liberalisering, er utvalgets innstilling i det minste med på å gjøre dagens regelverk litt bedre.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Søndagshandel
  3. Leder