Leder

Aftenposten mener: Norge må slutte å diskriminere fedre

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har nå fått to måneder på seg for å gjøre nødvendige endringer i foreldrepengeordningen.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

ESA, tilsynet som skal sørge for at Norge overholder EØS-avtalen, har konkludert: Det norske regelverket for foreldrepenger er kjønnsdiskriminerende.

For at far skal få betalt permisjon i fellesperioden, må mor være i jobb. Det stilles ingen slike krav til far når mor tar den samme permisjonen. I tillegg har ikke far rett til fedrekvote dersom mor er for eksempel student og ikke har opptjent rett til foreldrepenger.

Norske myndigheters hovedargument er at ordningen er så raus at kravene både i likestillingsdirektivet og foreldrepermisjonsdirektivet er overoppfylte.

I seg selv er dette en litt pussig imøtegåelse av en diskrimineringssak. Men verre er det at tilsvaret ikke gir noen egentlig begrunnelse for de gjeldende reglene.

Det er kanskje ikke så rart. For reglene synes å være utformet med bakgrunn i at myndighetene rett og slett ikke stoler på norske fedre.

Logikken kan oppsummeres slik: Om mor ikke jobber fulltid, vil far snike seg unna omsorgen for barnet og bruke permisjonsperioden på tant og fjas i stedet.

Kanskje finnes det tilfeller der det er riktig. Men som grunnlag for generell foreldrepolitikk er det rett og slett ikke holdbart, og bygger opp under tanken om mor som den naturlige omsorgspersonen.

ESA er inne på nettopp dette når de skriver at ordningen langt fra sikrer likestilling i praksis, slik staten hevder. I stedet er ordningen med på «å opprettholde tradisjonelle kjønnsroller ved å holde menn i en annenrangs rolle når det gjelder å utføre foreldreoppgaver».

ESA er ikke de første til å kritisere denne diskrimeringen, men kan forhåpentlig bli blant de siste. De fleste politiske partier ønsker da også å gi far selvstendig opptjeningsrett, men regjeringen mener at det blir for dyrt.

Det vil koste anslagsvis 5-600 millioner kroner, tilsvarende tre prosent av de 20 milliardene staten bruker på foreldrepermisjon i året. Det er ikke veldig mye, og demonstrerer også at et begrenset antall fedre rammes av diskrimeringen. Men det gjør ikke reglene mer forsvarlige.

Om det er umulig å finne inndekning for 600 millioner på andre måter, bør det vurderes å gjøre endringer innenfor dagens ramme.

Et generelt kutt på tre prosent i nivået på foreldrepengene vil være nok, eventuelt et lite kutt i lengden på den totale tidsperioden. En mindre kostbar endring vil være å innføre aktivitetsplikt hos far når mor bruker av fellesperioden.

Én ting er sikkert: Dagens regelverk er prinsipielt uholdbart, sementerer tradisjonelle kjønnsrollemønstre og bør endres.

Les mer om

  1. Foreldrepermisjon
  2. ESA
  3. Leder