Aftenposten mener: Norge bør innføre sommertid hele året

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker slipper heretter å stille klokken.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

EU-kommisjonen har tatt initiativ til å avskaffe skiftet mellom sommer- og vintertid. Foranledningen er en avstemning der 4,6 millioner EU-borgere har deltatt, og et klokkeklart flertall ønsker avskaffelse av halvårlige klokkestillinger. Siden år 2000 har et EU-direktiv regulert når klokken skal stilles, for å sikre harmonisering på tvers av landegrensene.

Nå foreslås direktivet opphevet. I stedet skal medlemslandene få friheten til selv å velge mellom permanent sommer- eller vintertid.

Dette er gode nyheter for melkebønder så vel som for småbarnsfamilier. Sommertid ble i sin tid innført for å spare energi, men i dag er effekten av dette diskutabel. Forskning tyder også på at overgangene har negative konsekvenser på prestasjoner og helse.

Selv om det kan virke trivielt, fortjener EU ros for også å ta små problemer på alvor. Aldri før har så mange personer deltatt i noen av EU-kommisjonens offentlige høringer. Det må være fint for EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker å kunne vise handlekraft i et tema som faktisk berører folks liv direkte.

Den videre planen er at hvert enkelt land innen april skal velge om det er sommer- eller vintertiden som skal beholdes. Vintertid er normaltid og i utgangspunktet det naturlige valget. Søvnforskere heller også mot å anbefale vintertid heller enn sommertid, ettersom lyse morgener er bedre for den biologiske døgnrytmereguleringen enn lyse kvelder. Permanent sommertid vil innebære at solen for eksempel ikke står opp før klokken 11 i Trondheim og klokken 10 i Oslo ved juletider.

Til gjengjeld er det svært mange som setter pris på de lyse sommerkveldene her til lands. Det vil innebære at det er lenger lyst når folk flest har fritid, en klar fordel for dem som ønsker å bedrive utendørsaktiviteter og -idrett. Dette veier opp for mørke morgener vinterstid. I desember er det så mørkt her til lands at en time senere dagslys uansett ikke utgjør rare forskjellen.

Norge er dog sjelden tjent med alenegang, ei heller i klokkespørsmål. Det er derfor viktig å ta hensyn til hva øvrige land stiller seg inn på. Blant annet for næringslivet er det hensiktsmessig å holde seg i samme tidssone som handelspartnere på kontinentet.

I den nevnte EU-avstemningen foretrekker flertallet – 56 prosent – permanent sommertid. 36 prosent vil ha vintertid, mens 8 prosent ikke har gjort seg opp noen mening.

Det klart viktigste er at vi nå blir kvitt det evinnelige skiftet. Men det aller beste hadde vært om de europeiske landene, også Norge, lyttet til dette flertallet og prioriterte lyse kvelder fremfor lyse morgener.