Leder

Farlig palestinsk utvikling

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
President Mahmoud Abbas
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

DET ER VEL KNAPT noen som har hatt den illusjon at Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) og dets president Mahmoud Abbas representerer et ekte demokrati. Gjennom mange år er det med jevne mellomrom dokumentert grove brudd på elementære menneskerettigheter, ikke minst på yrtringsfrihetens område. Brudd som ikke lar seg bortforklare med den spesielle situasjonen palestinerne er under som følge av Israels 50 år lange okkupasjon av store deler av palestinsk område.

Den siste tiden er situasjonen for palestinernes ytringsfrihet blitt betydelig forverret.

I juni utformet Abbas-regimet en ny lov om såkalte «elektroniske forbrytelser». Den offisielle hensikt med loven er å straffe dem som begår kriminalitet på nettet, som hacking og ærekrenkelser. Men selv bare drøyt to måneder etter at loven trådte i kraft, kan det dessverre slås fast at siktemålet er mye videre enn dette.

Flere konkrete saker – senest omtalt her i Aftenposten torsdag – viser at loven brukes til å kneble fri debatt og kritikk av president Abbas og hans styre.

LOVEN ER DA OGSÅ utformet på en måte som bør få alle demokratiske alarmklokker til å ringe:

Den gir omfattende fullmakter til sikkerhetsmyndighetene, definisjonen av de angivelige forbrytelsene er vage og verst av alt: Loven åpner for at alle som forstyrrer «sosial harmoni», kan bli dømt til opptil 15 års fengsel.

Slikt er en oppskrift på lover som kan misbrukes av udemokratiske regimer. Derfor er det all grunn til å slå alarm når Ammar Dweik – lederen av de palestinske myndighetenes egen uavhengige kommisjon for menneskerettigheter – sier til nyhetsbyrået AP at dette er en av de verste lovene som er vedtatt siden Den palestinske selvstyremyndigheten i 1994 ble etablert som et ektefødt barn av Oslo-avtalen.

NORGE ER FORTSATT sterkt involvert i palestinernes selvstyre. Som leder av giverlandsgruppen er det vårt lands oppgave å holde selvstyret gående, presset som det er av indre uenighet og israelsk okkupasjon.

Fortsatt mener vi det er riktig av Norge å aksle denne opgaven, men det gir oss et helt spesielt ansvar for hvordan vi forvalter den. Nå ber både Amnesty International og andre i det internasjonal samfunnet om å legge et sterkt press på PA slik at denne farlige loven blir trukket tilbake eller endret. Det bes også om at presset må gjelde løslatelse av navngitte jorunalister og menneskerettsaktivister som sitter fengslet.

Det er en oppfordring Norge må ta på nødvendig alvor. I praksis betyr det at vi må gjøre det klart at det som nå skjer, er helt uakseptabelt. Og viktigere: at det må få konsekvenser for den økonomiske støtten til PA hvis vi ikke ser en palestinsk kursendring.