Aftenposten mener: Et logisk nederlag om E18

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er forståelig nok skuffet over siste utvikling i E18-saken.

En utbygging av E18 ligger som et historisk premiss for hele Oslopakke-samarbeidet.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Byrådet i Oslo vil trolig tape den langtekkelige dragkampen om E18-utbyggingen vest for Oslo. Stortingsflertallet vil bygge ikke bare til Strand i Bærum, men noen kilometer til, til Ramstadsletta. Dette inkluderer en dyr tunnel under Høvik.

Løsningen er i strid med avtalen om Oslopakke 3 fra i fjor, der det blant annet står at «Høviktunnelen og Ramstadsletta bygges ikke i 1. etappe». At byrådet er skuffet over sine motspillere er derfor høyst forståelig. Siden avtalen i fjor har både Bærum kommune og Statens vegvesen endret syn på hvor akseptabelt det er kun å bygge til Strand. Avtalen er dog såpass vagt utformet, med delvis motstridende enkeltsetninger, at spørsmålet om hva som skulle skje på den omstridte strekningen i praksis forble uavklart.

Det er hensynet til en rasjonell og helhetlig utbygging som gjør at Veivesenet nå anbefaler hele den aktuelle strekningen bygget i første etappe. Alternativet vil gi en betydelig ekstrakostnad, og en omfattende midlertidig løsning gjør blant annet at flere hus må eksproprieres. På grunn av byggtekniske forhold må man bygge deler av Høviktunnelen ved krysset på Strand i første etappe. Dersom resten av denne strekningen noensinne skal bli bygget, er det altså åpenbart mest fornuftig å gjøre det nå.

Oslo-byrådet taktikk har handlet om å godta så lite utbygging som mulig, og trenere resten i håp om at flere etter hvert innser at pengene kan brukes mer fornuftig andre steder. Men når både avtalepartnerne i Akershus, opposisjonen i Oslo og det borgerlige flertallet på Stortinget ønsker utbygging helt til Ramstadsletta, er det vanskelig for byrådet å få viljen sin i det som strengt tatt ikke er opp til Oslo å beslutte. Hvorvidt Arbeiderpartiet i Oslo egentlig har støtte fra partifellene på Stortinget for sin kamp, er også høyst usikkert.

Vegvesenets nye opplysninger om at utbygging, i motsetning til dagens vei, ikke vil gi trafikkvekst, gjør prosjektet langt mer spiselig fra et miljøperspektiv, gitt at dette stemmer. Det forblir likevel et åpent spørsmål om det er riktig å bruke så mye penger på vei i en region der det i all hovedsak er kollektivløsninger som må prioriteres. Svaret kan isolert sett være nei. Men man kommer ikke unna at forventningene om en ny E18, som ikke minst kan gi store byutviklingsgevinster for Bærums del, har ligget som et premiss i Oslopakke-samarbeidet i mange år. Oslo-byrådets trøst får være at de faktisk har fått nedskalert prosjektet noe, selv om deres politiske kapital ikke har vært stor nok til å få stanset hele prosjektet.