Aftenposten mener: Nei til generelt pornofilter

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etterlyser en større debatt om ungdom og pornografi.

Både foreldre og skole må erkjenne at barn sannsynligvis vil eksponeres for pornografi.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norske barn blir i for stor grad eksponert for pornografi. Kombinasjonen av mediekompetanse og internettilgang gjør at Norge topper listen over barn som har sett bilder av seksuell karakter på internett.

En internasjonal studie fra 2011 med barn og ungdom mellom 9 og 16 år i 25 land viser at 34 prosent av norske barn sier de har sett slike bilder på nett. Gjennomsnittet i undersøkelsen er på 14 prosent.

Barn ser også på pornografi tidligere enn før, ifølge en rapport fra Medietilsynet.

Utviklingen gir grunn til uro. Pornografi, ifølge en rapport fra Redd Barna (2015), har påvirkning på ungdoms seksuelle handlinger. Det kan gi ungdom et forvrengt bilde av seksualitet og grensesetting.

Behov for debatt

Dette er en utvikling som bekymrer både foreldre og ungdom. Skuespiller Ulrikke Falch fikk stor respons da hun brukte årets kvinnedag til å beskrive hvor lett tilgjengelig pornografi er.

Det er derfor betimelig at KrF med Kjell Ingolf Ropstad i spissen etterlyser en debatt om problemet. I et representantforslag fremmer KrF fire forslag for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering.

Partiet ber blant annet regjeringen om å gå i dialog med internettleverandørene for å sikre alle internettbrukere enkel tilgang på nettverksfiltre som blokkerer barns tilgang til pornografi.

Ikke straffbart

Et generelt pornofilter er ikke veien å gå. En ting er at det er teknisk lett å omgå. Viktigere er det at pornografi ikke er straffbart med mindre det er barn, tvang eller vold involvert. Det er ikke myndighetenes oppgave å skjerme innbyggerne for alt man ikke liker på internett. For å fortsette den tankerekken kan man da se for seg et generelt filter for tankegods eller nyheter man ikke liker.

Det finnes allerede gratis eller rimelige pornofiltre tilgjengelige som kan installeres på den enkeltes nettleser. Argumentet for et generelt filter, er at mange i dag bruker ulike enheter som alle da vil kreve en installering. Det er et arbeid som familien må være innstilt på å ta dersom de ønsker et filter.

Bedre seksualundervisning

Introduksjonen til et sunt seksualliv må handle om mer enn å skjerme fra pornografi og regulere internett. Både foreldre og skole må erkjenne at barn sannsynligvis vil eksponeres for pornografi. Evnen til å håndtere det, og vurdere også denne delen av virkeligheten kritisk, må trenes opp. Det må foreldre og skole ta ansvar for.

Falch skriver i sitt innlegg at seksualundervisningen fortsatt består av å forhindre kjønnssykdommer og graviditet, mens det hoppes bukk over grensesetting, samtykke og de fine, naturlige sidene ved seksualitet.

Ungdom søker til pornografi av en grunn. Det er det ikke mulig å regulere seg ut av.

Flere artikler om samme tema: