Leder

Aftenposten mener: Hatkriminalitet er ikke bare en sak for Oslo

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Man er ikke i mål før hatkriminalitet også får reelle konsekvenser i form av straffeforfølgelse og domfellelser, skriver Aftenposten på lederplass.

Oslo-politiet har en egen gruppe som arbeider med hatkriminalitet. Det bør være et eksempel til etterfølgelse for resten av landet.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

Antallet anmeldte tilfeller av hatkriminalitet synker i Norge. Unntaket er Oslo hvor tallet på anmeldelser har eksplodert etter at det ble opprettet en egen gruppe som arbeider med kriminalitet motivert at hat og intoleranse. Arbeidet i Oslo bør være et eksempel for hele resten av landet.

Endret samfunn

Den rekordstore asyltilstrømningen det siste halve året setter det norske systemet på prøve på flere områder. Det er naivt å tro at den ikke også fører til økt skepsis, og i verste fall, økt fremmedfrykt. Det er nedbrente asylmottak et uttrykk for.

I tillegg er den uttalte terrortrusselen fra terrororganisasjoner som Den islamske stat, høyst reell. Det fikk Europa en brutal påminnelse om 13. november i Paris.

Mer sponten hatkriminalitet

Disse utviklingstrekkene mener professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen er bidragsytere til en fremvoksende bølge av mer spontan hatkriminalitet.

I tillegg har den teknologiske utviklingen tilført sakskomplekset en ny dimensjon. Hatefulle ytringer på internettet er et stadig voksende problem.

Til Klassekampen sier Bjørgo at han har null tiltro til tallene som viser at hatkriminalitet går ned. Han tror på en motsatt utvikling.

Kritikk fra FN

FNs rasediskrimingeringskomité kritiserte også Norge tidligere i år for ikke å ta hatkriminalitet på alvor. De reagerer på at statistikken er mangelfull og på manglende samordning på tvers av politidistriktene. I tillegg trakk komiteen frem at det er veldig få tilfeller av hatkriminalitet som blir anmeldt og brakt inn for domstolene.

Norge fikk sterk kritikk. Les mer om dette her:

Les også

Solveig Horne ba om timeout under utspørring i FN

Virkelighetsbeskrivelsen fra Bjørgo og FN, sammen med et stadig synkende antall anmeldelser, tegner et dystert bilde av bekjempelsen av hatkriminalitet. Men alt er ikke bekmørkt.

Positiv utvikling

Bekjempelse av hatkriminalitet går som en rød tråd gjennom den nye straffeloven. I tillegg er det endelig kommet på plass et nytt forskningssenter på høyreekstremisme. Senteret skal ledes av allerede nevnte Bjørgo og er blitt tildelt 50 millioner kroner til forskning og forebygging.

Nyhetssak om nytt senter:

Les også

UiO får senter som skal forske på høyreekstremisme

I hovedstadspolitiet har man også fått en egen gruppe som jobber særskilt med hatkriminalitet. Oslo er eneste by med en egen arbeidsgruppe på hatkriminalitet og antallet anmeldelser har økt etter opprettelsen. Gruppen selv regner med en dobling fra fjoråret når alle saker er behandlet, ifølge Klassekampen.

Må lære av Oslo

En skal være forsiktig med å tolke tall på anmeldelser, men det er tydelig at en egen satsing på denne typen kriminalitet har hatt en virkning. Nå er det viktig at den lærdommen som Oslo har høstet også finner vei til de andre politidistriktene. Et alternativ er at det opprettes flere grupper som den i hovedstaden. Et annet er å opprette en nasjonal gruppe med ressurser til å bistå andre politidistrikt. Argumenter om at dette er et problem kun for Oslo, holder ikke mål. Erfaringer fra andre land som Sverige og Tyskland viser at hatkriminalitet er et problem for hele landet.

Samtidig er det viktig å ha klart for seg at man ikke er i havn før hatkriminalitet også får reelle konsekvenser i form av straffeforfølgelse og domfellelser.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Interessert i flere meninger om hatkriminalitet? Da anbefaler vi disse:

Les også

  1. "Trollhättan er en grufull påminnelse om terror som bryter med det etablerte trusselbildet."

  2. Det er naivt å tro at dypt skadelige holdninger lar seg bekjempe av strafferettslige tiltak alene 

  3. Enten må vi bruke loven, eller forandre den sånn at den virker

Les mer om

  1. Ledelse