Leder

Aftenposten mener: Ap presser Regjeringen på klima

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Marianne Marthinsen utfordrer klimaenigheten mellom Regjeringen og støttepartiene.

Arbeiderpartiet gir Venstre og KrF drahjelp, og dytter forhåpentligvis Regjeringen i mer klimavennlig retning.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Arbeiderpartiet har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. Det vil si at partiet tar utgangspunkt i forslaget fra Regjeringen, og justerer rammen og enkeltposter opp eller ned med utgangspunkt i egen politikk.

Hovedtrekkene er gjenkjennelige, og både arbeid og skole er blant de tydelige prioriteringene. At Arbeiderpartiet vil øke skattene, ikke minst formuesskatten, kan ikke overraske noen. Ap, som heller ikke kutter i nevneverdig grad i budsjettene, trenger pengene. Partiet skal blant annet dekke inn en reduksjon i oljepengebruken på fire milliarder kroner. Det er beskjedent, men viktig.

Les også

Ap-strateger: Støre har ingen interesse av å bli statsminister nå

Det er avgjørende at partiene på Stortinget tar inn over seg at veksten i oljepengebruken må bremses. Regjeringspartiene står nå ganske alene i troen på at dagens høye nivå er riktig.

Det mest oppsiktsvekkende ved Arbeiderpartiets alternative budsjett, finnes i klimapolitikken. Få tror lenger at klimamålene for 2020 er mulige å nå, og også Ap hopper over det klimaforliket, og ser til 2030.

Slik sett føyer partiet seg inn i en tradisjon tidligere partileder Jens Stoltenberg beskriver godt i sine memoarer. Han forteller hvordan politikere vedtar klimamål de ikke klarer å følge opp, for så å lage nye mål, lenger frem i tid, når målene ikke nås.

Jonas Gahr Støres Ap legger frem en mer offensiv politikk for ikke-kvotepliktig sektor. Den er et resultat av Paris-avtalen, som definerer klimamål for 2030. Den er også definert av at Regjeringens støttepartier, Venstre og KrF, siden 2013 har slått fast at det er mer å hente på klima hos Høyre og Frp enn hos Ap. Partiet ønsker å endre inntrykket med dette budsjettet.

Det skal skje ved å gå løs på utslippene fra transportsektoren, som sammen med petroleum er de to største utslippskildene i Norge. Her legger Ap seg nå nærmere Venstre og KrF med forslag som CO2-fond for næringstransport, opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff, og 15 øre større økning i dieselavgiften enn Regjeringen ønsker. Dermed flyttes det politiske flertallet i spørsmålet om drivstoffavgifter, noe som er fornuftig. Støttepartiene vil vite å bruke dette i budsjettforhandlingene.

Paris-målene blir svært krevende for Norge å nå. Noen subsidier for å påskynde endring er nødvendig. Avgifter og prinsippet om at forurenser betaler bør imidlertid styrkes ytterligere, også i Arbeiderpartiets politikk. Men Arbeiderpartiet retning i klimapolitikken kan legge et press på Regjeringen. Det er av det gode.

Les også

  1. Ap vil ha radikale utslippskutt i transportsektoren

Les mer om

  1. Paris
  2. CO2
  3. Klimapolitikk
  4. Arbeiderpartiet (Ap)
  5. Statsbudsjettet
  6. Politikk